84. Yılında Dersim Kırım ve Katliamı – 1

Dersim’in çetin bir tarihi, zorlu bir geçmişi vardı. Dayatma ve hegemonya zulüm getirdi. Sömürgeciler ve diktatörler, tarihin her döneminde iki yüzlüydüler. Onlar insanlık dışı yöntemlerle gerçekleri ya ört baş ediyorlar ya da suçlarının açığa çıkmasını geçiştiriyor ve engelliyorlar. Ama tarihte hiç bir şey gizli kalmıyor. Dersim kırım ve katliamı bir insanlık suçuydu. Devlet Dersim’de insanlık suçu işledi. 84 yıl suskun kaldı. Bir 84 yıl daha suskun kalamaz. Çağından öteye uzak düşmüş olsa da hiçbir insanlık suçu yok olmuyor. Dersimliler bu insanlık suçunu unutmayacak, unutturmayacaklar.

2. Mahmut 1824’de Yeniçeri ordusunu topa tutup Alevi katliamları yaptıktan sonra Muhammendin Ordusu adıyla yeni 3 ordu kurdu. 3. Ordusunu Karadeniz’den Erzincan’a yerleştirdi. Dersim’e saldırılar başlattı. Osmanlı Kürtlerle Ermenileri, Kızılbaş / Alevileri birbirlerine karşı “böl ve yönet” taktikleriyle halkları birbirlerine vurdurmak istiyordu. Erzincan üzerinden Dersim’e saldırılar başlattı. 1848 – 1851’de Pülümür Tüjik Baba’ya kadar ilerleyen Osmanlı Ordusu ilk bu yıllarda Dersim’e zayiatlar verdirdi. O yıllarda Kırım’da Osmanlı – Rus savaşı başlamıştı. Ruslar karşısında tutunamayan Osmanlı, Dersim’e saldıran ordusunu Kırım’da savaşa sokmak için geri çekince Dersim, bu saldırılarda az bir zayiatla saldırıları atlattı. Bu saldırıların ardı arkası kesilmedi.

Sultan 2. Mahmut’un ardından Sultan Reşat Harput üzerinden Dersim’e saldırdı. Mazgirt Çarsancak Beylerinden İshak Beyle kardeşini Harput’ta idam etti. Osmanlı bu sıralar Kürt – Ermeni, Hıristiyan – Müslüman, Alevi – Sünni karşıtlığıyla halkları “böl yönet” taktikleriyle birbirine düşürmek istedi. Daha çok Ermeni karşıtlığı yapıyordu.

Abdülhamit döneminde ise Hamidiye Alayları kurulmuştu. Hamidiye Alaylarıyla Sünni Kürt aşiretleri silahlandırıldı. Kürtleri Hıristiyan – Müslüman çelişkisiyle Ermenilere saldırttı. Dış Dersim’de Sünni Şafi Kürtler, Ermenilere saldırdılar. Hamidiye alaylarında görev aldılar. Ermeni katliamları Dış Dersim’de yapıldı. İç Dersim Alevi / Kızılbaşları, Hamidiye Alaylarında görev almadılar. İç Dersim Alevileri Ermenileri kendi içlerinde korudular. Daha 1895’ten başlayarak 1914 – 15’e kadar Ermenilere saldırılar oluyordu. Dersimli Aleviler / Kızılbaşlar içlerinde Ermenileri savundular. Dersim’de 36 bin Ermeni’yi burnu kanamadan Erzincan üzerinden Erivan’a ulaştırdılar.

Abdülhamit döneminde ise Hamidiye Alayları kurulmuştu. Hamidiye Alaylarıyla Sünni Kürt aşiretleri silahlandırıldı. Kürtleri Hıristiyan – Müslüman çelişkisiyle Ermenilere saldırttı. Dış Dersim’de Sünni Şafi Kürtler, Ermenilere saldırdılar. Hamidiye alaylarında görev aldılar. Ermeni katliamları Dış Dersim’de yapıldı. İç Dersim Alevi / Kızılbaşları, Hamidiye Alaylarında görev almadılar. İç Dersim Alevileri Ermenileri kendi içlerinde korudular. Daha 1895’ten başlayarak 1914 – 15’e kadar Ermenilere saldırılar oluyordu. Dersimli Aleviler / Kızılbaşlar içlerinde Ermenileri savundular. Dersim’de 36 bin Ermeni’yi burnu kanamadan Erzincan üzerinden Erivan’a ulaştırdılar.

Abdülhamit döneminde ise Hamidiye Alayları kurulmuştu. Hamidiye Alaylarıyla Sünni Kürt aşiretleri silahlandırıldı. Kürtleri Hıristiyan – Müslüman çelişkisiyle Ermenilere saldırttı. Dış Dersim’de Sünni Şafi Kürtler, Ermenilere saldırdılar. Hamidiye alaylarında görev aldılar. Ermeni katliamları Dış Dersim’de yapıldı. İç Dersim Alevi / Kızılbaşları, Hamidiye Alaylarında görev almadılar. İç Dersim Alevileri Ermenileri kendi içlerinde korudular. Daha 1895’ten başlayarak 1914 – 15’e kadar Ermenilere saldırılar oluyordu. Dersimli Aleviler / Kızılbaşlar içlerinde Ermenileri savundular. Dersim’de 36 bin Ermeni’yi burnu kanamadan Erzincan üzerinden Erivan’a ulaştırdılar.