Dersim Belediyesi Gelir-Gider Tablosu Astı

6

Şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında Dersim Belediyesi, 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arası gelir gider tablosunu belediye hizmet binasına asarak halkla paylaştı:

“Belediyemiz 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arası net bütçe geliri 66.529.612,75 iken 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası bütçe gideri genel toplamı ise 69.710.842,41, 31.12.2021 belediyemizin toplam borcu ise 65.454.829,91 olarak açıklandı.”