Mimarlar Odası’nın Çöp Katı Atık Tesisi İçin Açtığı Dava Reddedildi

Dersim Katı Atık Birliği tarafından (DER-KAB) Sütlüce bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan Katı Atık Entegre Tesisine ilişkin Ankara Mimarlar Odası tarafından Erzincan İdare Mahkemesine dava açılmıştı. Davada Mimarlar Odasını temsilen Av. Gökçe Bolat, köylüleri temsilen ise Av. Özgür Ulaş Kaplan yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına karşı açılan dava Erzincan İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kamu Yararına Aykırılık Yok

Açıklanan kararda, “Dava konusu projenin yapılması halinde çevreye verebileceği muhtemel zararların ortadan kaldırılması ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin çevresel etki değerlendirmesi raporunda yer aldığı, anılan tedbirlere belirtildiği şekilde uyulduğu halde olası risklerin en aza ineceğinin ve hatta sıfırlanabileceğinin açık olduğu, ayrıca ÇED Olumlu dosyasında oluşabilecek olumsuz koşulları bertaraf ve önlemler için taahhütler verildiği, saha için verilen taahhütler yerine getirildiği takdirde, yapılacak olan tesisin insan sağlığına etkisinin minimize edileceği, ÇED dosyasında verilen taahhütlerin ve alınacak önlemlerin bilimsel ve teknik kurallara uygun olarak verildiği görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Söz konusu kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.