Dersim Gençliğinin Umutları – Sokak Röportajı

7

Dersim TV olarak, Dersim sokaklarında gençlere Dersim’e dair umutlarını ve görüşlerini sorduk.