Şeyh Bedreddin – 2: “İçi Ateşli Coşkular”

Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Papaz Hiristos (Abdal İsa)

Bedreddin, eğitimini Edirne’de aldı. Sonra Bursa, Konya ve ardından Kahire’de aldığı eğitimle, düşünceleri tamamen değişti. Bedreddin, Mısır’da Kahire’de Hüseyin Ahlati Dedeyle tanışmış ondan eğitim almıştı. Daha sonra Alim ünvanı kendisine verilmişti.

Alim sıfatını aldıktan sonra Bedreddin, pek çok değişik yerlerde bulundu. O dönem Osmanlıda durum nasıldı? O yüzyıllarda Timurla, Beyazıd arasında Ankara savaşı başlamıştı. Osmanlının diğer şehzadeleri de aralarında taht kavgası güdüyorlardı.

O yıllarda Osmanlının hükümet merkezi Edirne’deydi. Tahtta Musa Han oturuyordu. Musa Han, şehzade Süleyman’ın kardeşiydi. Beyazıd Han’ın en büyük şehzadesi Süleyman, tahtı ele geçirmek için Rumeli’ne geçti. Kardeşi Musa Han’a savaş açtı.

Edirne’de Osmanlı tahtında oturan Musa Han, kardeşi Süleyman Hanla savaşa girdi. Süleyman Han kaçarken, Musa Han kardeşini öldürdü. Tahtını sağlamlaştırdı.

O sıra Bedreddin Kahire’den Konya’ya oradan Ankara, Kütahya’ya geçmişti. Alimliği Anadolu’da yayılmıştı. Bedreddin, Kütahya’dan Ege’ye, Tire’ye geldi. 1411’de tahta oturan Musa Han, Bedreddin’i Edirne’ye davet etti. Onu Kazasker görevine getirdi. Bedreddin düşüncelerini yaşama geçirmek için, Osmanlı kadılarını değiştirdi.