SMF Dersim Örgütlülüğü’nden Açıklama: Yasaklara ve Baskılara Karşı Festivali Savunuyoruz!

Dersim’de, “Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı, Talana Karşı Yaşamı, Yasaklara Karşı Sanatı Savunuyoruz’’ şiarıyla gerçekleştirilmek istenen 20.Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin Tunceli Valiliğinin programın içeriğine dönük yasaklamalarına karşı Sosyalist Meclisler Federasyonu Dersim Örgütlülüğü açıklama yaptı.

Valiliğin, festival programının içeriğine dönük engelleme ve yasaklamalarla festivale sınır çizmek istediği söylenen açıklamada, “Tunceli Valisi, AKP/MHP faşist iktidarının Dersime yönelik stratejik saldırı, asimilasyon ve çökertme planının özel savaş aktörlerinden biridir. Festivale dair ortaya konan yasaklama tutumu tamda bu özel savaş konseptinin bir parçasıdır” denildi.

SMF Dersim Örgütlülüğün yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde;

Yasaklara ve baskılara karşı festivali savunuyoruz!

Tüm dersim halkını saldırılara karşı ortak tutum almaya çağırıyoruz!

İki yıldır pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 20.sinin yapılması planlanan Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin programı “Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı, Talana Karşı Yaşamı, Yasaklara Karşı Sanatı Savunuyoruz’’ şiarıyla geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali programında başta kültürel ve sanatsal etkinlikler ile siyasal, ekolojik ve inançsal temalı panel ve söyleşiler olmak üzere yoğun bir program içeriği bulunmaktaydı.

Ancak, valilik festival programının içeriğine dönük engelleme ve yasaklamalarla festivale sınır çizmek istemiştir. Valilik, festival tertip komitesine yaptığı bildirimde, başta devrimci müzik grupları Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi olmak üzere stadyumda yapılacak olan etkinlikler ve ‘‘yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona ve doğa katliamlarına’’ karşı yapılması planlanan yürüyüş ve basın açıklamasına yasak getirildiğini açıklamıştır.

Valiliğin festivale dair görünüşte sınırlı gibi yansıyan yasaklama tutumu özünde bir bütün olarak festivale ve festival nezdinde Dersim’in politik niteliğine ve tarihsel devrimci, demokratik birikimlerine karşı yapılmış bir saldırıdır. Tunceli Valisi, AKP/MHP faşist iktidarının Dersime yönelik stratejik saldırı, asimilasyon ve çökertme planının özel savaş aktörlerinden biridir. Festivale dair ortaya konan yasaklama tutumu tamda bu özel savaş konseptinin bir parçasıdır.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız yasaklama saldırısının bir bütün olarak festivalin tamamına ve festival nezdinde Dersim halkına yapılmış bir saldırı olduğu politik gerçekliğiyle hareket eden ve SMF’nin de içinde yer aldığı festival tertip komitesi yaptığı değerlendirme sonucunda valiliğin festivale yönelik yasaklama saldırısını gerçekleştirdiği yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto ederek tutum takınmış ve bu şartlar altında festivalin yapılmayacağını ifade etmiştir.

SMF olarak tüm Dersim halkını ve Hozat, Ovacık ve Pertek Belediyelerini merkezi festival tertip komitesinin yasaklara karşı aldığı politik tutum doğrultusunda hareket etmeye ve yasaklara karşı Dersim halkının ortak iradesini sahiplenmeye çağırıyoruz.

SMF Dersim Örgütlülüğü