Onur Köse

Onur Köse

OnurKöseYazı9
1

Tarihin Seyrini Etkileyen Ayaklanmalar: Şeyh Bedreddin Ayaklanması

Onur KÖSE İriş Dede Sultan! 15. asır, Anadolu ve Balkan coğrafyasında önemli değişimlere yol açan olaylara şahit olmuştur. 1402 Ankara Savaşı ardından Osmanlı “Fetret Devri’ne” girdi, taht kavgalarının yaşandığı bu kargaşa döneminde Anadolu’da pek çok hadise vuku bulacaktı. Bu iklimde bir takım toplumsal hareketler de doğdu. Sonuçlarının günümüzü dahi şekillendirdiği siyasi ve sosyal hadiseler yaşandı. […]
OnurKöseYazı8
1

Tarihin Seyrini Etkileyen Ayaklanmalar: Babai Ayaklanması

Anadolu topraklarında tarih boyunca pek çok ayaklanma cereyan etmiştir. Anadolu her dönem haksızlığa ve zulme karşı bir meydan okuyuşa şahit olmuştur. Bunlardan birisi etkilerini günümüze kadar taşımış olan Babai Ayaklanmasıdır. Babai Hareketi, Anadolu kültürünün önemli bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkar. Babai Ayaklanması Anadolu Selçukluları topraklarında 1239-1240 senelerinde cereyan etmiştir. Ağırlıklı olarak Heterodoks (Sünni İslam […]
OnurKöseYazı7
0

Tarihin Seyrini Etkileyen Ayaklanmalar: Mazdek Ayaklanması

ONUR KÖSE İran, tarihin tüm zamanlarında oluğu gibi M.S. V.-VI. asırlarda da oldukça önemli olaylara sahne olmaktaydı. Sasani İmparatorluğu iç çatışmalar, adaletsizlik ve yoksulluk içerisindeydi. Eftaliler (Ak Hun) ve Doğu Roma (Bizans), Sasanileri doğudan ve batıdan kıskaca almış, sürekli savaşlar yaşanmaktaydı. İmparatorluğun içinde bulunduğu bu durum, toplumda büyük bir kitlesel hareket doğurdu. Sasani İmparatorluk tahtı […]
OnurKöseYazı5
1

Avrupa Tarihinde Cadılık ve Kadınlar – 2

Günümüzde cadı avları konulu pek çok araştırma yapılmaktadır. Özellikle feminist bilim insanları dikkatleri bu konuya yöneltmeyi başarmış ve ciddi nesnel araştırmalara imza atmışlardır. Mary Daly, Barbara Ehrenreich, Deirde English ve Carolyn Merchant başta pek çok araştırmacı cadı avlarının kadınları tıbbi bilginin sahibi ve icracısı olmaktan nasıl alıkoyduğunu, kadınların ataerkil yaşam içerisine sıkıştırılıp, baş eğmeye mecbur […]
OnurKöseYazı4
2

Dersim’in Simyası

Eski çağlardan bu yana insanlık iki büyük arzu peşinde koşmuştur; ölümsüzlük ve zenginlik. Söz konusu arzulara kavuşma çabası simyadan geçer. Zenginlik adına, bakır ve demir benzeri madenleri bir takım işlemlerle, gümüş ve altın gibi kıymetli metalara dönüştürmeye çabalamışlardır. Bu çabalar aynı zamanda ilk metalürji işlemlerinin de temelleri olmuştur diyebiliriz. Sonsuz yaşam içinse her zaman özel […]
OnurKöseYazı3
1

Avrupa Tarihinde Cadılık ve Kadınlar – 1

Tarihte çizginin dışına çıktığımızda görülen en önemli fenomenlerden biri de “cadılık” olacaktır. Genel itibariyle daha çok kadınların cadılık suçlamalarıyla türlü işkencelerle öldürüldüğü görülmüştür. Sorumuz şu cadılık nedir ve niçin kadınlar? Tarihsel süreç içerisinde pek çok kültürde, büyücülük yapan, doğaüstü kuvvetlerle uğraşan, ruhlarla iletişim kuran ya da bunları yaptığını iddia eden kişiler vardı. Bu kişiler iyi […]
OnurKöseYazı3
4

İlk Toplumların Cinsiyet Algısına Bir Bakış: Şamanizm’de Cinsiyet Değiştirmek

İlk insan topluluklarından itibaren ortaya çıkan inançsal pratikler ve anlatılar, Şamanizm’in kökeni olarak görülür. Şamanizm’in ve icracısı şamanlığın doğuşundan itibaren kadın etrafında şekillendiği ileri sürülmektedir. Anaerkil toplum yapısında insanların evreni, yaratılışı ve doğayı kadın üzerinden anlamlandırması söz konusuydu. Dolayısıyla, ilk inançsal pratiklerin ortaya çıkışı kadınla ilişkilendirilir. Yine yaşamla ilgili ilk cevaplar kadın üzerinden ortaya atılmıştır. […]
ONURKOSE2
6

Dersim’in Taşlara Kaydedilmiş Hikayesi: Koç-Koyun-At ve İnsan Formlu Mezar Taşları

İnsan, koç, koyun ve at biçimli mezar taşları, Doğu Anadolu bölgesindeki belirli yörelerde görülen önemli mezar taşı geleneğidir. Bu formlardaki mezar taşlarına Karadeniz’in bazı illerinde, Muğla ve Afyonkarahisar gibi bazı batı illerinde de rastlanır. Tarihi kayıtlarda bu eserlerin izleri, yüzyıllar öncesine kadar uzanır. Moisey Kagankatvasi isimli seyyah ve tarihçi Dersim ve çevresinde, 7. yüzyılda hayvan […]
OnurKöseYazı1
2

Kolyada Bayramı: “Ağacı Bahara Cesaretlendiren Kadınlar”

Onur Köse Kadim dünya halklarının kültüründe güneş kültü, kendisine oldukça önemli bir yer edinmiştir. Bu durum Slav halkları için de söz konusudur. Hristiyanlık öncesi Slavların güneşi kutsal kabul ettikleri bilinmektedir. Güneşe adanmış bir takım dini ve sosyal ritüelleri kapsayan bayramlar mevcuttu. Şenlikli bu bayramlar Slav halklarının kültüründe oldukça önemliydi. Güneşe adanmış dört bayram vardı, yazın […]