Dersim Belediyesi Kadın Çalıştayı Başladı

Dersim Belediyesi Eşitlik Birimi öncülüğünde toplumsal cinsiyet, kamu alanında kadının rolü, emek, siyaset gibi konular ele alındı.

Dersim Belediyesi Eşitlik Birimi öncülüğünde gerçekleşen Kadın Çalıştayı’nda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadınların daha fazla işsiz oluğunu ve daha olumsuz koşullarda çalışmaya mahkum edildiğini vurguladı.

Dersim Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından “Ellerimizle yaratacağımız yeni bir dünya heybemizde özgürlük var” sloganıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Kadın Çalıştayı başladı. Sanat Sokağı’nda açık havada başlayan çalıştaya Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, KHK’lerle ihraç edilen barış akademisyenleri ve çok sayıda kadın panelist olarak katıldı. 

Toplumsal cinsiyet, kamu alanında kadının rolü, emek ve kadın, siyaset şeklinde çok sayıda konunun ele alınacağı çalıştayın açılış konuşmasını Dersim Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay yaptı. Kadının toplumdaki rolünü görünür kılmak amacıyla çalıştayı düzenlediklerini belirten Canan, kentte bulunan tüm kadınları çalıştaya katılmaya davet etti. 

İhraç edilen Barış Akademisyeni Melda Yaman’ın “Toplumsal yeniden üretim ve kadın emeği” sunumu sonrası söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye ve dünyada baş gösteren ve gittikçe derinleşen ekonomik krizin kadınları daha fazla etkilediğini söyledi. Arzu, kadınların çalışma hayatında, evde, kısmi zamanlı, esnek, güvencesiz, kayıt dışı, çoğu zaman sigortasız ve sendikasız çalıştırıldığını kaydetti. Arzu, “Mevcut sistemin kendisi Türkiye’de, ekonomik düzen istihdam yaratma kapasitesini de giderek kaybetmeye başladı ve işsizlik artık daha da ciddi bir boyut aldı” diye belirtti.

Olumsuz Koşullara Mahkum

Çalışma hayatında ve toplumda eşitsizlik ve ayrımcılıkların yaşandığını kaydeden Arzu, kadınların daha fazla işsiz oluğunu ve daha olumsuz koşullarda çalışmaya mahkum edildiğini vurguladı. Arzu, “Kadın yoksulluğu artık Türkiye’de de dünyada da çok temel bir sorun ve gündem olarak da karşımıza çıkıyor. Örneğin, Türkiye bir asgari ücretliler topluma haline geldi. Hepimizin bildiği gibi asgari ücret Türkiye’de bir ortalama ücret, daha ikinci ayında yılın açlık sınırının altına gerileyen, bu asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var” ifadelerini kullandı.,

‘Mücadeleyi büyütmek gerek’

Arzu, Türkiye’nin bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi’nden çıktığını hatırlatarak, “6284 sayılı yasanın uygulanmasının önünde bir dizi engeller var dolayısıyla, bugün aslında bizler açısından hayatımıza sahip çıkmak ve bir kadın dayanışması ‘kadın sözleşmesi bizimdir, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz’ demek yasanın uygulanmasının sağlayacak bir mücadeleyi büyütmek gerek.  Kuşkusuz sendikal mücadele ve sendikal örgütlenme açısından da böyle. Mücadele süreçlerinde de yine aynı eşitsizliklere ayrımcılıkları yaşıyoruz. Kadın işçilerin örgütlenmesi, sendikalarda daha fazla yer alması özellikle çalışma hayatında kadın oranının her şeye rağmen yükselmesi son derece önemli ama kadınlar sendikalara üye olmak ve sendikal mücadeleye katılmak, daha fazla söz ve karar sahibi olabilmek için de yine bu eşitsizliklere ayrımcılıkları yaşıyor” dedi.7

Çalıştay oturumu, soru cevap bölümüyle son buldu.