Ana Sayfa Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

Dersim’de Bir Simge ve Sembol Olarak Puşi

Dersim'de yaygın olarak kullanılan puşi, hangi tarihten beri kullanılmaya başlandı? Kadın ve erkeklerce ne zaman genel kabul gördü? Bugün Dersim'e mal olmuş puşi, Dersim'de...

“Afedersiniz!…” Siz Kimsiniz?

Uzun zamandır Fatih Maçoğlu'nu göğe çıkaran bir kesimin, aşşağılara çekip tepindiğini, az çok duyuyor, okuyor, izliyoruz. Haklı eleştiriler elbette vardır. Hatalar, problemler, eksiklikler, iktidarın...

Muhammed ve Dört Halife Döneminde Dersim

İlk Semavi dinler daha Firavunlar zamanında ortaya çıkmıştı. Musa önderliğinde gelişen Yahudi inancından 1300 yıl sonra, İsa önderliğinde Hırıistiyanlık ortaya çıktı. Hıristiyanlık ortaya çıktıktan...

Korkuluk Üzerine

Korkuluk, korkmak ve korumak aynı kökten türemiş olmasalar da, bu üç kelimenin ilk hecesi "Kor"olması çok da tesadüfü olmasa gerek. Zorlama bir etimoloji yaptığım doğru...

Alevilikte Ocak – Dergah, Pir, Mürşit İlişkisi – 2

Alevi Ocak sisteminde Mürşitlik, Alevi yol'unda itikat, inancın önderidir. Olgunluğun, İnsanı Kamil olmanın, donanımlı halin en doruk noktasıdır. Bilgiyle, bilinçle buluşmuş ileri bir kimliktir....

Alevilikte Ocak – Dergah, Pir, Mürşit İlişkisi – 1

Bugün pek çok Alevi canı, yol talibi Ocaklar sisteminin bilincinde değil. Alevilikte Ocaklar gerçeği kavranılmadan Pir, Mürşit, talip ilişkisi de kavranılamaz. Ocaklar, geçmişten günümüze...

Osmanlı Döneminde Alevilerin Katliamlarına Verilen İlk Fetva

Osmanlı dönemi, Aleviler için katliamlar dönemiydi. Daha I. Osman ve Orhan Gazi zamanında, Osmanlı merkeziyetçiliği geliştirmiş, yerel önderleri katletmişti. Bu durum, en başından itibaren...

Sünniler Neden Alevilerin Kestiğini Yemezler?

Osmanlı dönemi, Aleviler için zulüm ve baskı dönemiydi. Bunun böyle olmasının belli başlı sebepleri vardı. Aleviler, her dönem en aydınlık yüzlü fikirleri savundular. Osmanlı...

Yakarı ve Duaların Kökeni

İnsan başlangıçta toplumsal bir varlık olarak doğa - insan ilişkileri içerisinde saldırılarla karşılaşmıştı. Kuşatılmışlığını anladığında, kendine yönelen şiddeti ötelemek istedi. Sorunlar karşısında çaresiz kalınca,...

Osmanlı’da 2. Abdülhamid’in Alevi-Kızılbaş Politikası

Alevi inançlarının yaşandığı topraklarda, Osmanlı şeriat hükümetleri hep Alevilere saldırdı. Her defasında ayrı ayrı katliamlar yaptı. Osmanlı şeriat uygulamaları, Aleviliğe ve özgülünde de Alevilere...

SPOR