Dersim; Cemaat ve Tarikatlar – 3

Ocaklar, Aleviliğin temel taşıdır. Ne zaman Alevi inançları hedef alınsa; önce Ocakları, ziyaretleri, kutsal mekanları saldırırların merkezine alıyor, Ocaklar, Ocakzadeler ve Cemevlerine saldırılıyor.

Bugün Dersim’de Ocaklar, ziyaretler, kutsal mekanlar dağıtıldıkça, içleri, işlevleri boşaltıldıkça bir boşluk oluşuyor. Pir, talip ilişkisi, musahiplik, kirvelik, ikrar boşa çıkartılıyor. Alevi inançları dağıtılarak bilinçli bir boşluk bir tasarımla oluşturuluyor.
Dersim’de, hem inanç, hem ekonomik, hem kültürel, dilsel nedenlerle oluşturulan bu boşluklara bu defa da devletin, siyasal iktidarın, yöneticilerinin, Diyanet ve çevrelerinin eliyle cemaat ve tarikatlar gönderilerek, bu boşluk dolduruluyor. Bugün Dersim’de olan cemaatler, tarikatlerin durumu da böyledir.

1937-38’de de ilkin Ocaklara Alevi inançlarına saldırılar olmuştu. Daha 1900’lerin başlarından itibaren hazırlanan onlarca raporlarla Dersim inançları hedef alınmıştı. Örneğin 1903-1904’de Dersim Mutasarrıfı olan Mardini Arif Paşa’nın hazırladığı raporda şu kısa bilgi dahi bir fikir vermektedir: “Seyid, Dede ve Ağa ünvanı altında şekavet ve mefsadet, muharrik ve müşevvik ve amileri yakalanarak bir daha Dersim’e ayak basmamak şartıyla Ma’a, İşkodra’ya, Trablusgarp ve Fizan’a sürülmeli”.

Dedeler, Pirler, Ocaklar, Ocakzadeler halkın içinde ileri gelenler Afrika’ya, Balkanlar’a sürgün edilmişlerdi.

Dersim’de her dönem Aleviliğe ve onun kurumları olan Ocaklara, Ocak Pirlerine saldırarak, sürgün edilerek bu boşluklar hep yaratılmıştı.

Katliam kırım yıllarında bütün Ocak ve ziyaretlere askerler atlarla çıkartılmış, kutsal mekanlarda, örneğin: Sarı Saltık türbesinin olduğu dağa karargah kurulmuş, süngülerle türbe taşlarına katliam adına yazılar yazılmış, kazılmıştı. Aylarca oralarda karargah kurulmuştu. Yine Pülümür’de Jele ve Kırklara, daha pek çok kutsal mekanlara çıkılmış, oralarda Alevi inançları hiçe sayılmış ayaklar altına alınmıştı.

Dersim’de her dönem Alevi inançlarına ve onun kurumları olan Ocaklara bilinçli saldırılmıştı.

Bugün de Anadolu’da ve her bir yörede Alevi inançlarına bilinçli saldırılar yapılmaktadır.