Munzur Neden Kutsal?

Uzmanlık alanı Alevilik olan İslam bilimci Yılmaz Kahraman, Dersim Bölgesi diye nitelenen yerdeki Kızılbaşların inancının temelinde Munzur adında bir çobanın yattığını anlatıyor.  Yılmaz Kahraman, Almanya’da Alevilik dersleri verecek öğretmenler yetiştiren Weingarten Pedagoji Yüksekokulu’nda görev yapıyor.

Öğretim üyesi Kahraman, efsaneye göre Munzur adındaki fakir bir çobanın yanına bir gün iki aç kurtun geldiğini ve yemek bulamadıklarını söyleyip, ondan bir kuzu vermesini istediklerini anlatıyor:

“Munzur kurtlara diyor ki ‘bu sürü benim değil, size veremem, sürü bana sadece emanet, ancak sahibine sorarım, izin verirse size verebilirim.’ Sonra kurtlara sürüye dokunmayacaklarına yemin ettirerek yola koyuluyor. Sürü sahibinin yanına ulaştığında ise olayı anlatıyor. Sürü sahibi şaşkın, ‘Peki sen sürüyü kime teslim ettin?’ diye soruyor. Munzur da ‘Kurtlara’ diyor. ‘Hiç sürü kurtlara teslim edilir mi?’ sorusu üzerine ise Munzur, ‘Onlar kuzulara dokunmayacak, bana ikrar verdi’ diye anlatıyor. Sürü sahibi şaşkın, ‘Öyle ise ve döndüğünde sürüye dokunmamışlarsa bir kuzu ver’ yanıtını veriyor. Çoban Munzur döndüğünde kurtlara ‘bir kuzu seçin’ diyor. Onlar ise tam da Munzur’un gebe kuzusunu seçiyor. O iki canlı, veremem..”

Kahraman, efsanenin çok uzun olduğunu söylüyor ve sonunda ise sürü sahibinin yaşananlara şaşırdığı, Munzur’da bir keramet olduğu inancıyla onun peşinden koşarken çobanın elindeki bakraçtan sağa sola dökülen sütlerden bugün bölgedeki inancın temelleri olan kaynakların fışkırdığına inanıldığını aktarıyor.

40 göze ve bütün pınarlar ile Munzur’un toplam 366 gözesi olduğunu söyleyen Kahraman, 40’ın da 366’nın da Alevilikte özel yeri olduğunu vurguluyor. Kökeni İran mitolojisine dayanan bu rakamların Alevi deyişlerinde de yeri olduğundan bahsediyor.