Şeyh Bedreddin – 3: “İçi Ateşli Coşkular”

Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Papaz Hiristos (Abdal İsa)

Bedreddin’in dayısı Hiristos, bir Rum’du. Daha babası Samaona Hisar’ı (Simavnı) döneminde Dimetoka’yada Zilotesçi düşüncelerle tanışmış ilerici, devrimci fikirleri benimsemişti. Bedreddin’in dayısı Hiristos, daha çocuk yaşta iken Bedreddin’e:

“Din öğrenimi görürken halk yığınlarına öğretile gelen içeriğiyle Hıristiyanlığın, Müslümanlığın, Yahudiliğin söylediklerinde, buyurduklarında, akla, doğa yasalarına ters düşen nice çarpıldıklar görmüştüm, tüm dinlere inancım iyice sarsıldı” diye Zilotesçileri anlatmıştı.

Hiristos, papazdı. Zilotesçilerle yakın ilişkideyken, sonraki, süreçte Kahire’de eğitim alan Bedreddin’in düşüncelerinden etkilendi. Yeğeni Şeyh Bedreddin’e, Torlak Kemal’e ve Börklüce Mustafa’ya katıldı. Papazlığı bıraktı. Bedreddin’e ikrar verdi. İsa adını aldı.

Sonradan da bilgisi, eğitimi, görgüsüyle yükseldi. Eski adıyla Papaz Hiristos, papazlığı bırakan yeni adıyla İsa, Bedreddin, Edirne’deyken Kazasker olduğunda Edirne’de bir “Çilehane” kurdu ve İsa bu “Çilehanede” eğitimden geçti. Aldığı eğitimden sonra Abdal makamına yükseldi. Artık Hiristos’a, Abdal İsa denilmeye başlandı.

O yüzyılda, Timur-Beyazıdla arasındaki Ankara savaşından sonra, şehzade Süleyman gibi Mehmet Han’ı (Fatih Sultan Mehmet’i) de yanında götürmüştü. Ondan kurtulunca, Anadolu’dan Rumeli’ne geçti.

Mehmet Han (Fatih Sultan), Şehzade Süleyman’ın öldürülmesinden sonra, Edirne’de tahtta oturan Musa Hanla iki defa savaşa girdi. İkisinde de yenildi, girdiği savaşı kaybetti. Fatih Sultan Mehmet, bu yenilgiden sonra canını kurtardı Sofya’ya kaçtı.

Orada toparlanan Mehmet Han (Fatih Sultan) üçüncü defada Sofya yakınlarında Edirne de tahta oturan Osmanlı Padişahı Musa Hanla savaşa girdi. Musa Han’ı öldürdü. Edirne’ye geri geldi. Osmanlının Rumeli’ndeki topraklarının da sahibi oldu.