Alevilikte Hızır İnancı – 2

Alevilikte en yüksek makam olan mürşit makamı büyüklüğü adına Aleviler Hızır orucu tutarlar. Hızır orucu törenlerinde, hizmet yerine getirilirken, lokma ve niyazların paylaşımıyla, eşitliği, dayanışmayı, desteği toplum içinde yaşatmaktır. Hızır orucu tam olarak ne bir matem havasında ne de bir şenlik- bayram havasında kutlanır. Hızır orucu inanç ve itikatında, hem bir hüzün, hem bir dua-yakarış ile dertlere deva, iyilik ve dileklerde bulunmaktır.

Alevilikte Hızır orucu, farklı bir mana ve anlamda tutulur. Alevilikte oruç, aç kalmak değildir. Aleviler orucu; gözün, kulağın, dilin, elin, sırrın, bedenin, nefsin orucu olarak tutarlar.

Alevilikte oruç, dilin orucudur. Dil insandır, dil sözdür. Söz kılıçtır. Sözüne, diline sahip ol. Dil canlı bir organizmadır. Dil ağızdır, dilinle kötü şeyler söyleme, yalan, dedikodu yapma, koğ etme. Dil yürektir, yürekte gönül çırası yanar. Yürekte, dilde karalama yapılmaz. Dili kirli olan marifetten uzaklaşır. Dil, yalandan, alavereden, dalavereden uzak durmaktır. Arınmak, pak olmaktır. Dil ağızdır, ağızda Hakk oturur.
Alevilikte oruç gözün orucudur. Gözünle görmediğini söyleme, kötü şeyler görme. Gördüğünü doğru söyle, yalan görme, yalanı görme…

Alevilikte oruç, kulağın orucudur. Yasaklanmış şeyleri, kötülükleri değil, iyilikleri, güzellikleri işitmenin orucudur.

Alevilikte oruç, nefsin orucudur. Nefsini yenmiş çıkarlarını yaşamayanlar içindeki kötü nefse karşı, savaş açarlar. Onunla savaşırlar. Bu zahiri olarak, kötülüklere karşı savaştır. Direnmektir. İyilikleri yakalamaktır. İyiliğe ulaşmaya giden yoldur. İnsanın içindeki nefsidir. İçindeki kötülüklerle savaşıdır. Nefsine sahip olmak, dünya malına tamah etmemektir. Mal sevgisinin olduğunu yerde bütün sevgiler biter. Mal malı çeker, mal malı büyütür, “mal malı çoğaltır, sonunda mal sahibini mallaştırır” nefis iflas eder.

Alevilikte oruç, sırrın orucudur. “Ara bulla” sırra ulaşılır. Aramak, bulmak, kozmik evrenin sırlarını öğrenmek, kendini bilmekle, sırrı hakikate ulaşmak… Alevilikte oruç, cahilliğin orucu, bilginin tokluğu olmaktır.

Alevilikte oruç, elin orucudur. El insanın tarihi ve kişiliğidir. El, işi, iş araç yapmayı, araç yapma tutmayı, tutma eylemi insanı insan kılmıştır. Eline sahip ol, elinin orucunu tut. Elinle koymadığını alma. Elin uzanamadığı yere elini uzatma, sözün geçmediği yere söz söyleme. Elini suç aracı yapma, elinle vurma, kırma, çalma, hile yapma, eksik tartma… Aleviler orucu bu manada böyle bedenin, aklın, fikrin orucu olarak tanımlarlar.

Aleviler, iyilik, doğruluk, güzellik için bu insani değerleri, kalpte hissederek Hızır orucu tutarlar.. insanlığın bu değerlerini, bilmek için oruç tutarlar. Onurlu yaşamanın bir erdem olduğunu bilmek için, insan hakkı yememek için Hızır orucu tutar, itikat inançlarını yerine getirirler.

Alevilikte Hızır orucu, üç gündür. Üçüncü günün sonunda, niyaz ve lokmalar dağıtılır, kavut pişirilir. Durumu iyi olanlar kurban keserler. Hep birlikte kurban kesilen yere gidilir dualar eşliğinde niyazlar herkese eşit dağıtılır. Pirlerin huzurunda dua ve yakarılar verilir dileklerde bulunulur, cemler bağlanır…