Avrupa Birliği, Katı Atık Tesisinin Yer Değişikliğini Onaylamadı

Dersim’in Sütlüce bölgesinde yapımı planlanan Katı Atık Entegre Tesisi’nin yer değişikliği ile ilgili DER-KAB Meclisi’ne sunulan önerge Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmadı. Tesisin yine aynı yerinde yapımına devam edilecek.

Geçen ay yapılan Dersim Katı Atık Birliği’nin (DER-KAB) meclis toplantısında Sütlüce bölgesinde yapımı planlanan Katı Atık Entegre Tesisi’nin yer değişikliği ile ilgili önerge sunulmuş, yer değişikliğini içeren önerge mecliste kabul edilmişti. Verilen önerge sonrası yapılan yazışmaların ardından Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı kararını verdi.

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından DER-KAB’a gönderilen yazıda şöyle denildi;

“Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarından eş-finansman sağlanması planlanan, son faydalanıcısı Tunceli-Pülümür-Nazımiye-Ovacık-Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği Başkanlığı olan Tunceli Katı Atık Yönetimi Projesi’nin hazırlık çalışmaları Bakanlığımız koordinatörlüğünde sürdürülmektedir.

Söz konusu projede oldukça ileri bir aşamaya gelinmiş olup projenin müşavirlik işi ihalesi Ağustos 2021 tarihinde başlamıştır. Yapım işine ait ihale dokümanlarının hazırlığı ise devam etmektedir.

Müşavirlik ve yapım işi ihalelerinin 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanması ve 2023 yılının başında yapım işinin başlaması planlanmaktadır. 30 aylık inşaat ve 12 aylık kusur sorumluluk süresinin 2026 yılının ortasında sona ermesi düşünülmektedir. Söz konusu projenin de yer aldığı IPA II Programlama Dönemi 2026 yılının sonunda sona erecektir.

Dolayısıyla bu tarihten sonra gerçekleşen faaliyetler için bu program çerçevesinde AB’den fon alınamayacaktır. Bertaraf sahası için yeni bir yer seçilmesi durumunda katı atık yönetim projesinin yeni sahaya göre yeniden hazırlanması, bertaraf sahası için tahsis ve diğer izin işlemlerinin tamamlanması, fizibilite raporunun hazırlanarak Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun olarak izin sürecinin tamamlanması, IPA başvuru dosyasın hazırlanması, saha gezisi ve değerlendirme toplantısının yapılması ve sonrasında ihale sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Proje kapsamında bertaraf sahası için yer değişikliği yapılması durumunda yukarıda bahsi geçen proje hazırlık, tahsis, izin, ihale ve yapım süreçlerinin IPA II döneminin hibe kapanış tarihi olan 2026 yılı sonuna kadar tamamlanamayacağı değerlendirilmekte olup, 2027 yılına sarkacak ödemelerin tamamının nihai faydalanıcının sorumluluğunda olduğu hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.”