HABER-SEN Dersim Temsilciliğinden Açıklama: “Bina Değil, İhmal Öldürür”

KESK’e bağlı Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) Dersim temsilciliği Merkez Sanat Sokağı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

HABER-SEN yaptığı açıklamada Dersim PTT Başmüdürlüğü’ne atanan kişinin hangi kriterle atandığını ve Dersim Belediyesi’nin PTT binasının güçlendirilmesinin değil de boşaltılması gerektiğini söylemesine rağme PTT Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir adım atmamasını vurguladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İnsan ve emeği kutsal görmeyen, doğa tahribatını ve ekolojik dengeyi önemsemeyen kapitalist sistemin yürütücüleri gün geçtikçe yıkıma neden olmaktadırlar. Neoliberal politikaların yoğun bir şekilde uygulanmaya konulduğu bu dönem bütün yönüyle kaotiktir. En son 1999 depremi sonrasında oluşan toplumsal duyarlılığı da değerlendirerek ülke genelinde deprem gerçeğine uygun kentleşme politikaları ile buna bağlı imar planları ve yapı denetim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi gerekirken; depremden sonra iktidara gelen hükümetler bunun tam tersini yapmış, kentlerimizi deprem gerçeğinden uzak sadece ranta dayalı plansız yapılaşma ve imar uygulamalarıyla beton yığınlarına dönüştürmüş, göstermelik yapı denetim faaliyetleriyle inşaat sektörünü gerekli bilimsel denetimden adeta muaf tutmuştur. Bu bağlamda deprem nedeniyle yaşadığımız bu acılar takdiri ilahi değil takdiri siyasidir. Konfederasyonumuz KESK depremin ilk saatlerinden itibaren bütün iş kolları ile birlikte deprem bölgesine geçmiş ve dayanışma için bütün imkânlarını seferber etmiştir. Devletin resmi organlarının yaşadığı koordinasyonsuzluğa rağmen, konfederasyonumuz KESK ilk günden itibaren koordineli olarak deprem bölgesinde faaliyet yürütmüştür.

Deprem gerçeği hepimize göstermiştir ki; kurumları harekete geçiren liyakat sahibi yöneticilerin varlığı hayati önem taşımaktadır. KESK HABER-SEN olarak liyakati savunan bir noktadan atamaların liyakat ilkesi esas alınarak yapılması bizim temel taleplerimizden biri olmuştur. Çok uzakta değil hemen yanı başımızda bulunan Dersim PTT Başmüdürlüğüne yakın zamanda Elazığ’da memur statüsünde olan birinin vekâleten Başmüdür olması bizim için aslında ülkenin resmini ortaya koymaktadır. Yandaş iktidarcı sendikanın üyeleri liyakat esaslı değil sadakat esaslı olarak atanmaktadır. Sarı sendikanın şube yöneticisi pozisyonunda bulunan birinin hangi kriterle Başmüdür olarak atandığını
bütün Türkiye halkları bilmektedir.

Liyakatin esas alınmadığı atamalar bütün kamu emekçilerinin kariyer planlamasını sekteye uğratırken aynı zamanda güvenilir iş alanlarının ivedi şekilde sağlıklı bir hale gelmesini de sekteye uğratmıştır. Depremden hemen sonra HABER-SEN olarak bütün illerimizle iletişime geçerek çalışma alanların sağlamlığı hakkında bilgi almış işyerlerimizle ilgili bizlere gelen raporlara istinaden PTT Genel Müdürlüğüne yazımızı ilettik. Özellikle güçlendirme kararı alınan ama güçlendirme ruhsatı için DERSİM belediyesine başvuran PTT Başmüdürlüğüne DERSİM belediyesi; PTT Başmüdürlüğünce 02.01.2023 tarihinde yazılan bina hakkındaki “Ruhsat Hakkında” konulu yazıya, DERSİM Belediye Başkanlığınca; “Yapılan incelemede Kapalı çıkmalarının iz düşümünün kamusal ortak alana denk gelmesi sebebi ile İmar Kanununa ve 3606
sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin 8.maddesinin 5 fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle güçlendirme ruhsatı düzenlenememektedir. Ayrıca yapınız ekonomik ömrünü tamamlandığı için olası bir depremde can ve mal güvenliğinin sağlamak amacı ile yıkmanız gerekmektedir.” Denilmektedir.

Bütün bu gelişmelerden sonra PTT Genel Müdürlüğü ivedi bir şekilde yeni bir yerin kiralanması için PTT Başmüdürlüğüne yazı yazmıştır. PTT Başmüdürlük bünyesinde bulunan emekçiler zaman kaybetmeden yeni yer bulmuş ve PTT Genel Müdürlüğe sunmuştur. Ama ne hikmetse PTT Genel Müdürlüğü uygunluk yazısı bir türlü gelmemiştir. Bu aşamada Dersim afet bölgesi ilan edilmişken bu konunun derhal çözülmesi gerekmektedir. Olası bir olumsuzlukta bütün sorumluluk PTT Genel Müdürlüğü ve liyakat esas alınmadan Başmüdür yapılan kişidedir. Elbette KESK HABER-SEN olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamu kurumlarının peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ve bütün Dersim halkına söz veriyoruz hukuksuzluklar son bulacak ve geldikleri gibi gidecekler.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
YAŞASIN KESK
YAŞASIN HABER-SEN