Hatay’ın İçme Suyu İncelendi: Bakteri Kaynıyor

Hatay’ın TTB, SES içme ve kullanma sularına yönelik hazırladığı raporda suların içilemez olduğunu belirtildi. Raporda sudaki bakteriye dikkat çekildi.

Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da içme ve kullanma suyu incelendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şubesi, içme ve kullanma sularına yönelik bir saha çalışması sonuçlarını raporlaştırarak, “şebeke ye ve isale hattına kanalizasyonun karışmış olması ihtimaline” vurgu yaptı. Raporda, “suyun içilebilir hale gelene kadar halka ücretsiz su dağıtımına devam edilmeli” denildi.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre TTB, Hatay Tabip Odası ve SES Hatay Şubesi, 11-12-13 Eylül tarihleri arasında Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde içme ve kullanma sularına yönelik yürüttükleri saha çalışmalarını tamamladı. Şebeke ve depolardan 28 farklı numune ile yapılan çalışma sonuçlarının analiz edildiği raporda, “Genel olarak suların içilebilir olmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanılırken “Alınan su numunelerinin büyük çoğunluğunda E.Coli üremiştir. Yine E.Coli ve koliform bakterilerin birlikte üreme gösterdiği örnek sayısı fazladır” ifadeleri kullanıldı.

28 numune içinde içilebilir numune sayısının iki olduğuna dikkat çekilen raporda en çarpıcı tespitlerden bir tanesi de bazı örneklerdeki bakteri miktarının “şebekeye ve isale hattına kanalizasyonun karışmış olması ihtimalini artırması” oldu.

“Ücretsiz Su Dağıtımı Talep Edilmeli”

Sağlıklı ve temiz suyun sağlama yükümlülüğü olan belediye ve bunun denetim sorumluluğu olan sağlık müdürlüğünü çalışmalarının kritik önemde olduğuna değinilen raporda “suyun içilebilir hale gelene kadar halka ücretsiz su dağıtımına devam edilmeli”, “konteyner depolarından, tankerlerinden dağıtılan sular içilmemeli”, “artezyen ve kuyu sularının kullanımından uzak durulmalı”, “dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli bir şekilde kamu kurumları tarafından yerine getirilmeli”, “Başta Hatay Su ve Kanalizasyon İşletmesi ve kamu kurumları olmak üzere şehrin tüm kaynak, depo, kuyu, şebeke ve isale hattındaki tüm eksik, noksan, kırık, çatlak vs. onarılıp hazır hale getirilmesi sağlanmalı” denildi.