İbrahim Kaypakkaya

İbrahim Kaypakkaya, bilimsel analizler yapan bir devrimci, bir Marksist ve komünist bir önderdir. O görüşleriyle işçi sınıfına rehberlik etmiş, diyalektik düşünmeyi, diyalektik bir mantıkla sosyal ve pratik bir yaşamı önermiştir. İbrahim Kaypakkaya’nın yaşadığı dönemde, Türkiye’nin sınıf analizine dayanan görüşleri Marksist-Leninist-Maoist dünya görüşüdür.

Türkiye’nin Mustafa Suphi’den sonra yetiştirdiği komünist bir önderi olmuştur. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesinden sonra, Kemalizmi, sosyal şovenizmi ve o dönemler ortaya çıkan modern revizyonist anlayışları yıkmış, görüşleriyle devrimin niteliğini ortaya koymuştur.

Kemalizmin tahlilini, devlet iktidarını elinde tutan sosyal-siyasal sınıfların tahlili olarak görmüştür. Kemalizmi şu ana başlıkta anlatmıştır. Bunlar;

  • Kemalistleri, Türk ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının, tefecilerin ve az miktarda sanayi burjuvazisinin temsilcileri olarak görmüştür.
  • Kemalistler daha en başında emperyalistlerle işbirliğine girmişlerdir.
  • Kemalistler, sömürge yapıdan; yarı-sömürge, yarı-feodal yalpıyla yer değiştirmişler.
  • Kemalistler, Kürt ulusunun Kaderinin Tayin Hakkını ve azınlık milliyetlerin haklarını tanımamış ve katliamlar yapmışlar.


İbrahim Kaypakkaya, Kürt ulusal sorununu, Ulusların Kaderinin Tayin Hakkının ve Türkiyeli her milliyetten Çerkeslerin, Lazların ve diğer azınlık milliyetlerin haklarını, Marksist-Leninist-Maoist düşünceyle tanımlamış, Kürt ulusunun ayrılmakta dahil, kültürünü, dilini, varlığını özgürce sürdürmesini savunmuştur.

Kürt ulusunun ve diğer azınlık milliyetlerden Çerkeslerin, Lazların ve diğer milliyetlerin kendi kültürel, ekonomik, siyasal ve demokratik haklarına kavuşmalarını savunmuştur. Döneminde Kürt ulusunun kaderinin tayininin, özgürce tanınmasını ileri sürmüş, iktidarı elinde tutan Kemalist devletin tekçi, inkârcı ve katliamcı anlayışını eleştirmiştir.