Polat Şaroğlu, Dersim’deki Sürgün ve Mobbing Hakkında Soru Önergesi Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün kurumda sendikal faaliyet yürüten personelin sürgün edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Şaroğlu, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaşanan sürgün ve mobbing iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Şaroğlu, Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde yaşanan kadrolaşma sonrası çalışan personel üzerinde oluşturulan baskı ve mobbing uygulamalarını protesto etmek için yapılan basın açıklamasına katılan Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) üyesi beş kişinin açıklamanın hemen sonrasında ilçelere sürgün edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

“Cinsel İstismarın Üzeri Kapatılmaya Çalışıldı”

Milletvekili Şaroğlu, verdiği soru önergesinde, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde, sendikal faaliyet yürüten çalışanların mobbinge maruz kaldığını ve aynı kurumda cinsel istismar olayının üstünün kapatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ve bağlı kuruluşlarında çalışanların mobbing ile psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldığı, bağlı kuruluşlarındaki ihmal ve istismarlara ve usulsüzlüklere ilişkin soruşturmaların şeffaf ve hakkaniyetli yürütülmediği, ihmal ve istismar vakalarının ve işlenen suçların üstlerinin örtülmeye çalışıldığı yönündeki iddiaların, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’a çalışanlar tarafından aktarılmasına rağmen herhangi bir çözüm üretmeyip emekçilere yönelik kaba ve kırıcı ifadeler kullanmaya ve iş huzurunu bozmaya devam ettiği, çalışanların mesleklerine uygun olmayan işlerde çalıştırılmaya zorladığı belirtilmektedir. Yaşanan bu olaylara tepki vermek amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Tunceli Şubesi üyeleri tarafından 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasından iki gün sonra İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından basın açıklamasına katılan 3 psikolog, 1 çocuk eğiticisi ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni sosyal hizmet çalışanının görev yeri değiştirilerek, kadro atamaları ile Pertek ilçesine gönderilmişlerdir.”

Şaroğlu, Bakan Yanık’a Şu Soruları Yöneltti:

  • Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, personele yönelik aile bütünlüğünü bozan ve kadın çalışanları hedef alan mobing, kötü muamele ve sürgünlere ilişkin bir soruşturma başlatacak mısınız?
  • Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan emekçilere adaletsiz iş yüklendiği, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığı, personellerin istekleri dışında keyfi olarak yerinin değiştirildiği iddiaları doğru mudur?
  • Son 1 yıl içerisinde Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan personellerden kaçının yeri değiştirilmiştir? Bu değişiklerinin gerekçesi nedir?
  • Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde siyasi erke sırtını dayayan kimi kesimlerin kollandığı, soruşturmaların şeffaf yürütülmediği ve üstünün örtüldüğü, çalışanlara kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanıldığı doğru mudur?
  • Son 1 yıl içerisinde Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğünde kaç soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmalardan kaçı ne şekilde tamamlanmıştır? Soruşturmalar sonucunda hakkında idari işlem başlatılan personel sayısı kaçtır?
  • 21 Aralık 2022 tarihinde baskı, mobbing ve sürgünlere ilişkin yapılan basın açıklamalarına katıldığı için 3 kadın ve 1 erkek personelin merkezden Pertek ilçesine sürgüne gönderildiği doğru mudur? Bu sürgünlerle sendika üyeleri yıpratılmak ve cezalandırılmak mı istenmektedir?
  • Sürgün edilerek haksızlığa uğrayan ve mağdur edilen çalışanların kadro atamalarının iptal edilerek eski görev yerlerine dönmeleri için bir girişiminiz olacak mıdır?
  • Hakkında mobbing, baskı, tehdit, sürgün, hakaret gibi sayısız iddia bulunan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt hakkında başlatılan bir soruşturma var mıdır, var ise hangi aşamadadır?
  • Sırf sendikal haklarını kullandıkları için çalışanlarını hedef alan ve cezalandıran Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’u görevden almayı düşünüyor musunuz?
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlerinden kaçı, Bakanlığınızın yönetmelik ve yönergelerinde bulunan “meslek elemanı” tanımlamasına uyan bir bölümden lisans derecesine sahiptir?