Pülümür Vadisi HES Projesinde Danıştay Kararı Neticelendi!

Dersim Pülümür Vadisi’nde yapılması planlanan HES Projesi’ne karşı iptal davası açılmıştı, dava Danıştay kararı ile neticelendi.

Dersim Merkez ile Kutudere mevki arasında bulunan bölgede yapılması planlanan HES Projesi lisans sözleşmeleri imzalanmıştı. İmzalanan projeye karşı yapılan yargı süreci 12 yıldır devam etmekteydi.

Danıştay Kararı Verdi

Avukat Özgür Ulaş Kaplan dava sonucunu duyurdu. Kaplan’ın paylaşımına göre, Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen dava Danıştay 6. Dairesi tarafından yapılan TEMYİZ İNCELEMESİ neticesinde, İPTAL kararının ONANMASINA karar verildi.

Kaplan’ın paylaşımı şu şekilde:

PÜLÜMÜR HES BARAJ PROJESİNİN İPTAL KARARI DANIŞTAY 6. DAİRESİ TARAFINDAN ONAYLANDI.. TARAFIMIZA YENİ GÖNDERİLEN DANIŞTAY KARARI UYARINCA 12 YIL SÜREN YARGI SÜRECİ PÜLÜMÜR VADİSİ YÖNÜNDEN NETİCELENMİŞ OLDU.

Dersim merkez belediye Asri mezarlığının hemen alt bölgesinde Kenan Elektrik AŞ. Saran Holding tarafından yapılmak istenen baraj projesinde lisans sözleşmeleri imzalanmıştı. Baraj, merkezden Kutudere mevkiine kadar olan alanları sular altında bıracaktı. Pülümür HES baraj projesi açmış olduğumuz dava neticesinde Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Davalı Bakanlık ve DSİ Genel müdürlüğü tarafından iptal kararının temyiz edilmesi üzerine, dosya Danıştaya gönderilmişti. Danıştay 6. Dairesi tarafından yapılan TEMYİZ İNCELEMESİ neticesinde, İPTAL kararının ONANMASINA karar verildi. Mevcut projeye yönelik açtığımız iptal davasında, yargı süreci 12 yıldır devam ediyordu. Baraj projesi gerçekleşseydi, telafisi imkansız çevre tahribatları ortaya çıkacak, İnönü mahallesi Harçik-Marçik mevkii sular altında kalacak, bir çok mesire alanı, tesis, tabiat parkı ile tarım alanları ve su kenarında bulunan köyler baraj sularında yok olacaktı. Baraj, ayrıca insansızlaştırmaya ve göçe neden olacak, kültürel tahribatlar yaratacaktı.. Takip ettiğimiz yargı süreci sonunda verilen Ankara 14. İdare mahkemesinin iptal kararını daha önce paylaşmıştık. Tarafımıza yeni gönderilen Danıştay 6. Dairesinin onama kararını da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Karar halkımıza hayırlı olsun.”