Çiroke Oidipus u Sfenks

Waxte raverdi (M.Ö. 442) milete na Grek’an dı, jü mordemi estibiyo. Name a mordemi Sophokles bi. Bexo mordeme baqılbi yo. Antigonia, destane Sophokles’i biyo.

Rawer, zaf rawer dı, hete na Mısır’i dı, jü haydut estibi yo. Name a hayduti qi Sfenks bi yo. Sfenks, mezela piy u qhaliku Firavunon pitene. Haydut haydutiyo. Kam ki icadı eno sono, Sfenks inan ro qeşiyon perskeno. E qı inon, na qeşiyi nezanese haydut Sfenks inon kişneno. Roce icay re Oidipus ama. Sfenks, Oidipus nas nekerdo. Ay re vano qı:

“Sodır ra çar nınga xo esto, perroci dı nıngi, san dı ki hire nınge xo beno. No yaratıği çıko?”

Oidipus hayduti Sfenks ra wat qı:

“A qı tı perskenay, a yaratığı insano! Ho na qı doman bi, dı nıngi, dı ki deste xo ser kaş beno, keno çar nıngi. Tay ki bi gırs, a wağt ki dı nıngi ser sono. E qı bi kokum, dı nıngi ser, jü qi deste xo dı bastoni esto. Na qı hire nıngi keno.”
Sfenks, Oidipus’tı na cevab ki grot, tase xo dı heni caye xo dı merdo… Nare milete a Grek on top bi, minnet kerde Oidipus re. Millete Grek on Oidipus’i xore meyman kerde.

Nı ka na Turkay dı jü esto, waze no, mı padişah bı kere… Ne ne, haydutan çı wağt bi yo padişah? Sıma vacere?