Enes Kara İçin Dersim’de Basın Açıklaması

Dersim Merkez çarşıda bulunan Sanat Sokağı’nda Dersim gençlik örgütleri imzasıyla, geçtiğimiz günlerde Elazığ’da cemaat yurdunda baskılara dayanamayıp intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara için basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın metni:

Basına ve Kamuoyuna
20 yaşında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi arkadaşımız Enes Kara gelecek kaygısından, ülkenin durumundan, kaldığı cemaat yurdunda ki baskılardan dolayı yaşamına son verdi. Cemaat yurtları, dinci gericiliğin gençlerin hayatını karartmak için kazdığı bir çukurdur.
Enes intihar etmemiştir, Enes bu karanlık çukura düzenin tamamının elleriyle itilmiştir.  Öfkeyle izlediğimiz son videosunda failleri anlatıyor: Gericilik, geleceksizlik, ümitsizlik…
Şüphesiz bu cinayet, tarikat ve cemaat yapılanmalarında sistematik hale gelmiş bir gericilik sarmalının çıktılarından biridir Ülkemizde tarikat ve cemaatlerin uzun süredir cirit attığı, adeta “köşe kapmaca” oynadığı bilinen bir gerçek. Cemaat ve tarikatlar, ülkede egemen olan siyasi iktidarın, çıkar ilişkileri ekseninde yardakçısı oluyor, çıkar çatışması olduğunda ise göstermelik olarak “düşmanı” haline geliyor. AKP iktidarının temel kadro ve para kaynağını teşkil eden bu cemaatler, bu yönleriyle iktidarın esas dayanaklarından birini oluşturuyor. Bu nedenle cemaat ve tarikat yapılanmalarını AKP iktidarından bağımsız düşünmek mümkün değil Ancak bir yandan düzen siyasetinin tamamının bu tarikat ve cemaatlere gözlerini yumması, sorunun kaynağını da bizlere gösteriyor; iktidar tüm “meşruiyetini” bu yapılardan alıyor! Siyasi müdahalelerle dinci gericilik toplumun tüm dokularına işlenilmeye çalışılıyor.
Ülkemizde bu şartlarda yaşayan milyonlarca genç var. Ve tersinden, bu şartlar sayesinde zenginleşen, gericiliğin sırtını sıvazlayan yalnızca bir avuç sömürücü.
 Eğitim- öğretim yılının başında ülkenin her yerinde olduğu gibi Dersim’de de birçoğumuz barınma sorunu yaşadık. Üniversite kontenjanlarını arttırıp yeni yurt açmayanlar Dersim’de de gençleri cemaat ve tarikat yurtlarına mecbur bıraktılar. Munzur Üniversitesinde rektörlük usulsüz atamalar ve kayırmalarla cemaatleri üniversite içine de yerleştirip bilim yuvası olan üniversiteyi tarikat ve cemaat yuvasına çevirmek için çalışmalarına devam etmektedir.
Geleceksizliğe  karamsarlığa umutsuzluğa mahkum edilmeye çalışılan  bizler birlikte bir araya gelerek  tüm bu  saldırılara karşı, omuz omuza, dayanışma içerisin de mücadele edeceğiz. Özgür, şiddetsiz ve eşit bir gelecekte, yaşamımızın bizim olduğu yarınlarda hep birlikte mücadele ederek yer alacağız.
Cemaat yurtları derhal kapatılmalıdır. Tüm öğrenciler için yurtlar devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Ve son olarak AKP iktidarına sesleniyoruz: Biz gençlerin geleceğini, umutlarını çalamayacaksınız. Ülkemizi gençlerin değil sizin terk edeceğiniz günler için ayağa kalkıyoruz!”