Munzur’un Çığlığı: Kutsallığa Rağmen

Munzur’un Çığlığı Kutsallığa rağmen – Bölüm 1

Munzur Gözeleri, Dersim’in Ovacık ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Dersimlilerin kutsal saydığı bir doğa harikasıdır. Ziyaret Köyü’nden çıkarak ovalardan ve derin vadilerden geçer. Munzur Gözeleri, 2001 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derece doğal SİT alanı ilan edilmesinin yanı sıra, Milli Park statüsündeki Munzur Vadisi’ne de kaynak teşkil eden bir akarsu yatağı. Bunun bir sonucu olarak, uluslararası sözleşmeler ile de koruma altında. Ama şimdilerde ise peyzaj adı altında büyük bir talan Munzur Gözeleri üzerinde kendini göstermektedir. “Munzur’un Çığlığı” başlığı altında bölüm bölün yayınlanacak serimizin “Kutsallığa Rağmen” adlı 1. bölümü sizlerle.