Şeyh Bedreddin – 4: “İçi Ateşli Coşkular”

Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Papaz Hiristos (Abdal İsa)

Daha Timur zamanında Manisa ve İzmir yöresinde Timur’un güçlendirdiği Saruhanoğulları ve Aydınoğulları Beyliği hüküm sürüyorlardı. Mehmet Han (Fatih), Manisa Saruhanoğulları Beyliğine ve İzmir’de Aydınoğulları Beyliğine savaş açtı. Bu iki Beyliği ortadan kaldırdı. Mehmet Han (Fatih Sultan), buralara Sancak Beyliği atadı. Edirne’de Musa Han tarafından Kazasker atanan Şeyh Bedreddin’i de İznik Kalesine sürgün etti.

O yıllarda Hiristos (Abdal İsa’da), yeğeni Bedreddin İzmit’e sürgün edilince, izini kaybetti, baba ocağı olan Dimetoka’ya yerleşti. Bedreddin’in düşüncelerini Balkanlarda sürdürdü. Halkı irşada çağırdı. İzmit Kalebendinde, sürgünde olan yeğeni Bedreddin’e, atlı elçiler göndererek, ilişkisini gizli gizili sürdürdü.

Şeyh Bedreddin’in yoldaşı Börklüce’de (Dede Sultan’da) o yıllarda memleketi olan İzmir Karaburun’a yerleşmişti.

Torlak Kemal’de memleketi Manisa Saruhan’a yerleşti. Börklüce, Karaburun, Aydın, Selçuk, Ortaklar yöresinde, Torlak Kemal, Manisa, Saruhan, Kasaba (Turgutlu), Menemen, Emiralem, İzmir yöresinde çalışmalar başlattı.

Hiristos (Abdal İsa’da) Dimetoka’ya bölgesinde halk arasında Bedreddin’in düşüncelerini, yoksullara kavratıyor, halkı irşada çağırıyorlardı. İzmit Kalebendinde, sürgünde bulunan Bedreddin, atlı elçiler aracılığıyla üç değişik bölgede de yoldaşlarıyla ilişkisini sürdürüyordu.