Şeyh Bedrettin – 1: “İçi Ateşli Coşkular, Zilotesçiler”

Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Papaz Hiristos (Abdal İsa)…

Şeyh Bedreddin 1369’da doğmuştu. Babası, Edirne’nin Güneybatı yakınında, Meriç’in batı kıyısında bulunan Samaona Hisar’ında kadıydı. Dimetoka’ya komşu bir kentti burası. Bedreddin, Samaona Hisar’i (Simavnı) kadısı İsrafil Efendi’nin ve Melek hanımın oğluydu.

O dönem Dimetoka’ya ve yöresinde Zilotesler adıyla bütün Balkanları etkisi altına alan ilerici bir hareket gelişmişti. Zilotes Rumca: “içi ateşli coşkular” demekti. Düzen karşıtlığıyla tanınıyorlardı. Daha Şeyh Bedreddin henüz doğmamıştı. Doğumunda yirmi yıl önce yani 1349’larda bu ilerici hareket, Zilotesçilik olarak Balkanlarda ortaya çıkmıştı.

Trakya, Selanik, Dimetoka, Atina, Romanya’da yaygınlaşan ileri bir hareketti Zilotes hareketi. Zilotesçliler; malların, mülkün, toprağın ortakçı (iştirakçi) adıyla bölgede krallara karşı mücadele eden devrimci, ilerici bir düşünceyi savunuyorlardı. Zilotesçilik, Balkanlarda etkili bir düşünce olmuştu.

Bedreddin’in çocukluğu böylesine ilerici, Zilostesçilerin düşüncelerinin yaygınlaştığı, babasının da Kale Beyi olduğu bir kentte, yörede ayaklanmalar vardı. Şeyh Bedreddin’in çocukluğu zamanında Zilotesçilerin düşünceleri kulağında kaldı.

Fakat süreçle Zilotesçi ilerici hareketler bastırıldı. Ama Bedreddin’in, kulağında bu ilerici düşüncenin izleri kaldı. Daha çocuk yaşta iken Bedreddin’e, Zilotesçileri dayısı Hiristos, anlatmıştı.