“Tarım ve Kooperatifler” Adlı Kitap Çalışması Yayınlandı

Çağatay Edgücan Şahin’in derlediği “21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarım ve Kooperatifler” adlı kitap çalışması NotaBene Yayınları’nda yayınlandı. Yazarları arasında; Abdullah Aysu, Betül Ergün, Özal Çiçek, İhsan Seddar Kaynar, Murat Yercan, Filiz Kınıklı, Mahir Can Göçer ve Okan Ceylan bulunuyor

Son yıllarda Türkiye tarımı, işgücü arz yetersizliği, aracıların üreticilerden fazla kazanması, zaman zaman farklı tarım ürünlerinin ithalatında sağlanan kolaylıkların yerel üreticileri zor durumda bırakması gibi üretim sürecine içkin bir dizi yapısallaşmış problemin yanı sıra iklim değişikliği ve kuraklığın getirdiği olumsuz etkilerle birlikte anılmaya başlanmıştır. Bu problemlerin çözümünde öne çıkan seçenekler ise ya halihazırdaki rekabetçi şirket modeli ya da dayanışmacı ve eşitlikçi toplumsal ilişkileri geliştirme potansiyeli olan kooperatif modelidir.

Bu derlemeyi ortaya çıkaran ana fikir, sanayi toplumunun ortaya çıkardığı sorunlara bizzat o sorunları deneyimleyenlerce üretilmiş çözüm yollarından biri olan ve günümüzde yeniden gündeme gelen kooperatifçiliğe, tarımsal kooperatifler ve Türkiye tarımına odaklanarak bakmak ve olası çözümlere ışık tutmaktır. Derlemede, Türkiye tarımının güncel sorunlarının çözümünde kooperatifçiliğin sunabileceği olanaklar gerek belirli ürünler gerekse de geleneksel ve yeni kooperatifçilik açısından model niteliği taşıyan pratikler üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Derleme kapsamına giren yazılara konu olan ürünler belirlenirken gerek üretim sürecinde geniş üretici toplulukların katılımının olmasına gerekse mümkün olduğunca çay, şeker, zeytin ve pirinç gibi toplumun gündelik tüketim alışkanlıklarında yer edinmiş olan ürünlere öncelik verilmiştir.

Kitaba ulaşmak için:

https://notabene.com.tr/kent-cevre-ve-ekoloji-/612-21-yuzyil-turkiyesinde-tarim-ve-kooperatifler-teori-pratik-vizyon-8680061268261.html