Zarokên Xirwatî yên Dêrsîmê – Dersim’in Hırvat Çocukları

Hırvatların atalarının Kürtler olduğu Hırvatlar tarafından yaklaşık 300 yıldır kendi tezleriyle kabul görmüş bir durumdur ve Hırvatların Med imparatorluğunu oluşturan Horasani bir aşiretler kavmi oldukları kabul edilmiştir.

Burada Dersimliler ile Hırvatlar’ın Horasan’daki aynı aşiretlerden gelme oldukları hususu da başka bir tarihi köken olarak araştırma sonuçlarına yansıyor.

Kürtler ve özellikle Dersimliler bunlardan bihaber kendi tarihlerini yazmakla cebelleşirken bu gerçek tarihi ne okudular, ne de araştırdılar. Ama, dünya iletişim ve bilgi çağına girdikçe sömürge devletlerin silmeye çalıştığı tarih yerini bulmaya, kısaca söylemek gerekirse; “su yatağını bulur” misali gün yüzüne çıkmaya devam edecek.

Hırvatlar’ın Kendilerinin Horasani Kürt kabilelerden olduklarını iddia etmeleri önemlidir.

Bilindiği gibi Horasani aşiretler Bahtiyarî aşiretlerle birlikte en savaşçı ve göçebe Kürt aşiretleridirler. Bu aşiretler Medler, Kassitler, Sarmatiler, Mittaniler, Hurriler dönemlerinde önce Malatya ve Kapadokya’da öncü savunma hatlarını oluşturmak için yerleştirilmişlerdi (Tarihin bir tekerrürü olarak Horasan ve Bahtiyar aşiretleri Şah İsmail döneminde yine aynı bölgeye yerleştirilmiş ve bu savaşta Malatya ile Kapadokya arasındaki bölgelerin savunmasında saf tutmuşlardır). Kürt krallıkları topraklarını genişlettikçe bu aşiretler küçük Ezbetler halinde Ege ve Trakya üzerinden Balkanlar’a yönelirler. Adı geçen Aşiretlere özellikle İskit Kürt Krallığı aşiretlerinden Aso Aşireti de katılarak büyük bir güç oluşturularak Balkanlara geçmişlerdir. Bu ilk öncü gurubu aşiretler, 2.000 küsür yılda kendilerine kalıcı yerleşim yerleri kurmayı başarmışlardır.

Hırvatların günümüz Dersim aşiretlerinin bir kolu oldukları Dersimliler tarafından bilinir mi bilmem ama ben yeri gelmişken bu konu da direk aşiret isimlerini de vereyim. Bahtiyar aşireti, Demenan aşireti, Domani aşireti, Alan aşireti gibi aşiretler Hırvatların kökenini oluşturan aşiretler olarak bilinmektedir.

Hırvatların Yaptırdığı DNA Araştırması Sonuçları

Daha önemlisi, yapılan araştırmalarla % 83 DNA test sonuçlarıyla bu durum kesinleşmiş oldu. Çünkü çıkan sonuçlardaki R1a, R1b, I ve J2 haplogruplarının hepsi Hırvatların ezici çoğunlukla Kürt olduklarını ortaya koymuştur.

Bu yazdıklarım, yeni birer bilgi olmamakla birlikte halen haberi olmayan Dersimliler açısından elbette yeni bir bilgi sayılacaktır. Hırvatlar, bu sonuçlarla kendi nüfuslarının 3/4’ünün Kürt olduğunu biliyorlarsa, Dersimlilerde kökenlerinin nereden gelip nerelere gittiğini iyice araştırıp belgelemelidirler.

Balkanlardaki Diğer Kürt İzleri

Bahsini ettiğimiz aşiretler, Balkan topraklarında yerleşimler kurup oluşan yeni Ezbetlerle daha ileriye geçerek alan hakimiyetlerinin ve kalıcı izlerinin temellerini atıyorlar. Kassitliler, Sarmatiler, Mittaniler, Hurriler, İskitler ve Medler ve son olarak Osmanlılar dönemi boyunca bu Kürt aşiretlerin yerleşimleri sürmüştür.

Kürtlerin Avrupa hikayesi burada da bitmiyor. Osmanlı ordularıyla birlikte 1440 yılında Macaristan’ı fethetmeye giden Kürt Mir orduları Balkanlardaki yerleşik Kürtlerle yüzyıllar sonra tekrar bir araya gelerek, bu savaşlarda ortak birlikler kurarak savaşmış ve yeni Kürt yerleşim yerleri oluşturmuş, Osmanlı’dan sonra da dönmeyerek bu yerleri yurt edinmiş ve oralarda kalmışlardır.

Günümüzde bu yerleşim yerlerinin başında Kurd şehri gelmektedir. Macaristan’da soy isimleri Kurd, Kurdi, Kurth, Kurdhi olan Kürtlere halen rastlamak mümkün. Yüzyıllar boyu bölgede yaşayan Balkan Kürtleri 1300 yılı başlarında kurulan yeni krallıklar ve devletlerin dinini ve dilini benimseyerek yer yer Ortodoks, yer yer ise Katolik mezheplerini seçmişlerdir.

Dahası, Macaristan halkını oluşturan yedi aşiret vardır. Bu aşiretlerden iki tanesinin Kürt olduğu ve diğer beş aşiretin ise Batı Hazar bölgesinden gelen İrani aşiret oldukları bilinir. Macarca “Hetmagyar” yani Kürtçe ise, “heftmagyar” denir. Ezberimizdeki öğretilerin bir devamı olarak Macarlar Türk’tür tezinin de, Kürtler Türk’tür teziyle aynı komiklikte olduğuyla karşılaşmak artık pekte ilginç gelmiyor. Macarların, 1800 yıllarına kadar kendi etnisitelerinden bahsederlerken Kürt Alan aşireti ve İskitlileri temel gösterdikleri gerçeği de Kürt araştırmacılarının üzerinde cidden durması ve araştırılması gereken bir diğer konudur. Bütün bunlar bize Hırvatlar gibi Macar halkının da büyük bir kesiminin Kürt aşiretlerden oluştuğunu söylememize yetiyor.

Macar Başpiskopos Strioi ile Brandenburg beyi ile Polonya’nın Cracovia şehrine saldırdığında ordusunda çoğunlukla Valah ve As(o) askerlerinin olduğunu söyler ve bu Kürt aşiretleri Polonya topraklarına yerleşerek oradaki yerleşim yerlerine Kürtçe isimler veren kendilerinden izler bırakan günümüzdeki Kürtlerin ataları olurlar.

Macaristan, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Slovakya gibi ülkelerde, Kürt isimlerini taşıyan elli(50) civarında Şehir, kasaba, köy ve ırmak bulunduğunu ekleyelim.

Yararlanılan kaynaklar:

Hırvat akademisyen Ante Skegro, Hırvat Prof. Dr. Stjepan Krizin Sakac, Hırvat Prof. Zlatko Tomicic, Hırvat Dr. Andrija Zeljko Lovric, Yunan Tanais Tabletleri, İbrahim Halil Baran, Aso Zagrosi, Mehrdad R. Izady, Dr. M. Rac, Dr. S. Budimir, Moskova Lingivistik Üniversitesi Bölgesel Problemler Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Vadim Makarenko, Hırvat genetik mirası: Y-kromozomu hikaye – Ejderha Primoraç Damir Marjanoviç, Pavao Rudan (2011 Sağlık yayını Haziran’ait Tıp National Institutes ABD Ulusal Kütüphanesi), Kürt genetik mirası: Ivan Nasidze, N. Bendukidze, ve Mark Stoneking. “Kürt gruplar halinde mtDNA ve Y-kromozomu varyasyonu.” İnsan Genetiği Sayı Annals: 69: 4 (2005 Temmuz), Josip Mikoczy-Blumenthal’ın Royal Zagreb Akademisi (1797), Abdulmelik Ş. Bekir, ve 1797/1918 yılına kadar 120 profesör, doktor ve akademisyenin Hırvatistan ve başka yerlerde konuya ilişkin 249 kitap ve süreli yayınlarda bilimsel makale, Constantin Porphyrogenitur, De Administrando İmperio DAİ:174: 1-7. Hungarians and Europe in the Early Middle Ages, Andras Rona-Tas, English edition 199 by Central European University Press, Budapest, s. 350. Dr. Martin Haug, Essasy, s. 224.
Georghe Rawlinson, Medya Krallığı, s. 114.
Cronica Pictata de la Viena, s. 19-22, 133-137; Cronicii Hungariei.., s. 287-292; ak. Viktor Spinei, a.g.e., s. 32.
Herodot, Tarih, 3, 67.
M. Emin Zeki Beg, Dîroka Kurd û Kurdistan, s. 235.
Victor Spinei, Marile Migratii Din Estul Şi Sud-Estul Europei, İn Secolele IX- XIII, İstitutul European 1999, s. 15.
İbn Rusta, Aisvestija o khazarakh, bolgarakh, mad’jarakh, slavjankh i russakh, ed. D. A. Khvolson, S.-Petersburg, 1869, s. 25
J. Nemeth, Eine Wörterliste der Jasen, der Ungarlönddischen Alanen, Abhand- lungen der Deutschen der Wissenchaften zu Berlin, Klase für Sprachen, Literatür und Kunst, 1958,4- Berlin, 1959, s. 5-7.
I. Gyarfas, III, Szolnok, 1883, s. 463-465
İonn Dlugossi, Annales seu Cronicea incliti regni Poloniae, ‘I,’ ed. I. Dabrowski, Varsoviae 1964, s. 64.
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu, Tarih, D il, A n tropoloji, Etnografya, Etnoloji, M illi D estanlar, G elenekler ve Folklor bakımından incelemeler, 1995 İstanbul. Dîroka Kürdistan belge yazıları, Bitlisname.