Alevilikte Ocak – Dergah, Pir, Mürşit İlişkisi – 2

Alevi Ocak sisteminde Mürşitlik, Alevi yol'unda itikat, inancın önderidir. Olgunluğun, İnsanı Kamil olmanın, donanımlı halin en doruk noktasıdır. Bilgiyle, bilinçle buluşmuş ileri bir kimliktir. Alevilikte Mürşit, kendi öz olgunluğunun, kendi gerçeğinin bilincine sahiptir. O, Hakk'ı insanda, insanı Hakk'ta görendir.

Alevi Ocak sisteminde Mürşitlik, Alevi yol’unda itikat, inancın önderidir. Olgunluğun, İnsanı Kamil olmanın, donanımlı halin en doruk noktasıdır. Bilgiyle, bilinçle buluşmuş ileri bir kimliktir. Alevilikte Mürşit, kendi öz olgunluğunun, kendi gerçeğinin bilincine sahiptir. O, Hakk’ı insanda, insanı Hakk’ta görendir.

Alevi Mürşidi, bilgili, eğitici, ögreticidir. Sosyal olarak toplumsal sorunlara önderlik edendir. Önderlik vasıflarını taşıyan kemalate ermiş, İnsani Kamildir. Toplumun birliğini, dayanışmasını sağlayan, adaletli olan, Alevi hukukunu bilendir. Sabırla dut yaprağında ipek olur denildiği gibi sabırla donanıma ulaşmış entelektüeldir.

Alevilikte Mürşit toplumun sorunlarına çözüm üreten, ikrar verip, ikrar alan, yol’da kendini yenileyerek yürüyendir. Toplumun madde gibi bir arada olmasını sağlayandır. “Çiçekle, meyve aynı dalda, aynı zorda yetişir” denildiği gibi, toplumu bir arada tutandır.

Alevilikte Mürşit, Alevi inancını, toplumsal gelenekleri yaşatmada, bilgisiyle, görgüsüyle örnek olandır. Aleviliği taliplere, canlara doğru-düzgün kavratandır. Kendini bilgiyle yenileyen, çağı, dünyayı, dünyadaki olayları Alevice okuyan, Aleviliği, olayları analiz etme de bilgisi, sezgisel aklı olandır.

Günümüzde Çağ değişiyor, zaman değişiyor, çağı-zamanı en iyi okuyan Mürşit, yol’u bilip belli eğitimden geçen bilgiyle yol’un niteliklerini yerine getiren; “öğrenki alim, öğret ki öğreten olasın” denildiği gibi bir alim, bir öğretmendir o.

Ocak sisteminde Mürşit, toplumsal yanlışlara, olumsuzlukları bulaşmış şahısların sorunlarını örnek şekilde çözebilendir. Alevi taliplerine yol’da, doğum, yaşam, Hakk’a yürüme konularında en doğru sözü söyleyendir. Yol’da hiç bilgisi olmayan canların yetiştirilmesinde onların kötülüklere buluşmasını engelleyendir.

Mürşit yol’da, Pir, Rayber, taliple birlikte kendiside bir yol talibidir. Bunun bilincinde olandır.

Günümüzde dünyayı, dünyadaki olayları, savaşları, olup bitenleri Alevice okuyabilendir. Nesneyi, maddeyi, sıfatı, neden-sonuç ilişkisiyle okuyup kavrayabilendir. Toplumun yaşam biçimini, çağın gerisinde kalmadan, çağdaş öğretileri, canlara kavratabilmelidir. Alevi yol’unda derin ve tam bilgiyle yol’a devam etmelidir. O her daim sezgisel aklıyla, rasyonel akıl üzerinden kamil bir insan olarak, bir alem ve bu alemin içindeki küçük bir dünyanın evren içindeki büyük özelliklerini görmelidir ve bütün büyük adımların küçük adımlarla atıldığının bilincinde olmalıdır.