27 Mayıs 1980 Çorum Katliamı – 1

Maraş, Malatya, Çorum katliamları neden ve nasıl gerçekleşmişti? Alevilere, Sol sosyalistlere, aydınlara, gazeteci ve akademisyenlere yönelik yapılan katliamların amacı neydi? Türkiye’de, o yıllarda ekonomik, politik toplumsal düzen nasıldı? 1980’lerde bu saldırı ve katliamlarla amaçlanan neydi?

O yıllarda yapılan katliamların, saldırıların temelinde yatan 12 Eylül Askeri faşist darbe planları ve hazırlıklarıydı. 1980’lerde Türkiye’ye uluslar arası emperyalist güçler müdahale ediyordu. ABD, IMF politikaları için 24 Ocak kararlarını hayata geçirmek istiyordu. Her yerde, ekonomik kriz, pahalılık, işsizlik, yolsuzluk hakimdi.

O yıllar AP, MSP, MHP gibi düzen partilerinin birlikte oluşturduğu Milliyetçi Chephe (MC) hükümeti iktidardaydı. Demirel Başbakandır. Demirel, Erbakan, Türkeş bir araya gelmiş, I. II. III. MC iktidararı oluşmuştu. Siyasi, politik, ekonomik olarak işçilerin, emekçilerin halkın geleceği karanlıktaydı. Türkiye ekonomisi, politikası ABD ipoteği altındaydı. Karaborsa, işsizlik, hayat pahalılığı, zamlar, yoksul halkın omuzlarında bir kamburdu.

Bütün bunlara karşı, işçiler fabrikalarda grevler, öğrenciler okullarda boykotlar başlatmışlardı. Köylüler traktörlerle eylem yapıyorlardı.

MHP seçimlerde, Yozgat, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum gibi illerde Belediyeleri alacağını sanıyordu. Çorum’da ırkçı faşist MHP’ye yönelik yandaşlık gelişiyordu. İslamcı akımları temsilende MSP gibi gerici dinci partiler taban bulmuştu. Aleviler ise, CHP içerisinde “sol”da toparlanmaya çalışıyordu. CHP karşısında AP, MHP, MSP gibi partiler kitleleri etkisi altına almışlardı. İşçilerin arasında DISK in faaliyetleri, öğretmenlerin arasında ise TÖP-DER örgütlülüğü gelişiyordu. Öğrenci gençlik özellikle Alevi gençliği devrimci fikirleri benimsiyordu. Ülkede ve Çorum’da örgütlenmeler o yıllarda böyleydi.

Çorum, demografik yapısı itibarıyla uluslararası emperyalistlerin müdahaleleri için uygun bir bölgeydi. Bu cografya Alevi -Sünni nüfustan oluşuyordu, ırkçı, gerici, saldırılara açıktı. Gelebilecek saldırılar karşısında halk örgütsüz ve savunmasızdı. Sendikal örgütlenmeler, devrimci demokrat örgütlenmeler ile Alevilerin örgütlenmeleri zayıftı. Emperyalis işbirlikçiler Çorum’da ırkçı saldırıları MHP ve gericiler eliyle tırmandırıyordu. Çorum katliamı, işsizliğin, yoksulluğun, örgütsüzlüğün olduğu, sınıf mücadelesinin zayif ve cılız kaldığı, Alevi-Sünni çelişkilerinin körüklendiği böylesi bir süreçte tezgahlandı. Ortam oluşturuldu. Koşullar hazırlandı.

Türkiye’de genel bir askeri faşist darbe hazırlıkları yapılırken, ABD eliyle ülkede derin yapılanmalar, devlet eliyle kontrgerilla örgütlenmeleri katliamlar yapıyordu. 12 Eylül askeri darbe planları adım adım hayata geçiriliyoru. Öğrenciler okullarda, halk sokaklarda, aydınlar, akademisyenler üniversitelerde, gazeteciler sokakta öldürülüyordu. MHP gibi ırkçı, faşist parti sivli katliamlar yapıyordu. Maraş, Sivas, Malatya gibi illerde Aleviler katlediliyorlardı.