5 Yıldır Düzenleniyor: Zımek Menemen Festivali’nden Haberdar mıydınız?

Dersim Hozat’a bağlı Zımek (Çığırlı) Köyü’nde, 5 yıldır kendi aralarında mini festival gerçekleştiriliyor. “Zımek Menemen Festivali” adıyla yapılan bu mini festival Ağustos ayının ilk haftası yapılıyor.

Köylüler kendi aralarında ortak karar alıp, alınan kararlar oluşturulan komisyon tarafından hayata geçiriliyor. Köy halkı; köydeki sosyal yaşamı ve dayanışmayı içselleştirip, içe kapanıp bireysel yaşamı özünde reddedip kolektif yaşamı önemi çıkarmayı amaçladığını ifade ediyor.

Bu yıl 5.’si düzenlenen Zımek Menemen Festivali film gösterimi ile başlıyor. Bu mini festival, köy halkının ortaklaşa yaptığı menemenleri ortak sofrada buluşturuyor. Festival kapsamında ortak sohbetler, siyasal tartışmalar ve köyde yaşanan sulama suyu tartışmalarına yönelik onarıcı tartışmalar gerçekleştiriliyor.

Köylüler, bu tür etkinliklerin kırgınlıkları, küskünlükleri, kavgaları bir tarafa bırakıp ortaklaşarak bir şeyler yapmanın önemini açığa çıkardığını, köydeki sıkıntılara köy halkının daha objektif yaklaşabilmesini sağladığını ifade ediyor.