Ayten Kordu Mazgirt’teki Cinsel İstismar Davasını Sordu

Ayten Kordu, Mazgirt’te bir köyde yaşanan ve istinaf mahkemesi tarafından bozma kararı verilen cinsel istismar davasına ilişkin soru önergesi verdi.

Dersim Milletvekili Ayten Kordu, yaşanan dava sürecine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Soru önergesinde, “Her iki taraf da istinafa götürmüş olduğu dava; R.O. adına yapılan istinaf başvurusunda, ilk derece mahkeme kararının Yargıtay kararlarına aykırı olduğu, suçun sıfatının “çocuğun nitelikli istismarı” olduğu gerekçesiyle, hükmün buradan kurulması talep edilmiştir.

Munzur Press’in haberine göre, Erzurum Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, sanık O.T. adına “yeteri kadar delil bulunmadığı” iddiasıyla yapılan başvuruyu esas alarak, ilk derece mahkemesinin sanık O.T. hakkında verdiği hükümleri bozma yoluna giderek yeniden yargılama yapılması gerektiğini belirtmiştir. Erzurum Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, cinsel istismara maruz bırakılan R.O.’nun beyanlarını tek başına yeterli görmediği için ilk derece mahkemesinin kararını doğru bulmamıştır. Bu kararla ilk derece mahkemesi tarafından 2022’de verilen altı yıl hapis cezası ile adli kontrol şartı kararlarını bozulmuştur. Davada yeniden yapılacak yargılamada ilk duruşma 1 Kasım’da Tunceli 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecektir.” denildi.

“Mahkeme Kararını Kabul Etmiyoruz!”

Ayten Kordu, “Hukuki ve vicdani olmayan bu kararı asla kabul etmiyoruz. Yerel mahkemenin kararında direnmesi gerekiyor. Tek ifade ediyoruz. İstismara uğramış  çocuğun beyanını esas almayan mahkeme kararını kabul etmiyoruz! Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte davanın takipçisi olacağız.

Adalet Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarına Soruyoruz?” diyerek şu soruları yöneltti.

 • Yukarıda bahsi geçen olay Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde midir?
 • Bakanlığınız davanın takipçisi midir? Değilse neden takipçisi olmamıştır?
 • Bahsi geçen olayda neden çocuğun beyanı esas alınmamıştır?
 • Bakanlığınız failin tutuklu yargılanması için neden adım atmamıştır?
 • Bakanlığınız söz konusu olayda mağdur çocuğa sosyal destek sağlamak amacıyla girişimde bulunacak mıdır?  Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin normal seyrinin devamı ve yaşadığı travmanın atlatılmasına yönelik hangi önlemleri aldınız?
 • Bakanlığınız tarafından son beş yılda koruma altına alınan çocukların kaçı cinsel istismar mağdurudur?
 • Çocuk istismarını engellemeye dönük politikalar üretmeyi hüküm altına almış İstanbul Sözleşmesine tekrardan taraf olmak için girişimde bulunacak mısınız?
 • 2022’de verilen altı yıl hapis cezası ile adli kontrol şartı kararlarının bozulmasının izahatı nedir? Failin kaçmasına sebep olacak bu karara ilişkin gerekli girişimlerde bulunacak mısınız?
 • Çocuk istismarının araştırılması, gereken önlemlerin alınması ve önlenmesi için kurulan araştırma komisyonlarının sonuçları neler olmuştur?
 • Komisyonda çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının failleri hakkında neden etkin yargılama yapılmadığı ve faillerin suç ile orantılı cezalara mahkûm edilmedikleri hakkında bir tartışma yapıldı mı? Tartışma sonucunda ortaya çıkan tespitler ne şekildedir?
 • Çocuk istismarının önlenmesine dair bir eylem planınız var mıdır? Var ise nedir?
 • Son beş yılda cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı kaçtır? Bu çocukların yaş ve cinsiyet dağılımı nedir?
 • Son beş yılda Bakanlığınızın müdahil olduğu istismar davalarının sayısı kaçtır?
 • Son beş yılda Bakanlığınız tarafından koruma altına alınan istismar mağduru çocuk sayısı kaçtır?
 • Son beş yılda Bakanlığınız tarafından sosyal destek sağlanan istismar mağduru çocuk sayısı kaçtır?
 • Tunceli ilinde çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalarınız nelerdir?
 • Son beş yılda Tunceli ilinde müdahil olduğunuz çocuk istismarı davası sayısı kaçtır?
 • Son beş yılda Tunceli ilinde Çocuk İzleme Merkezleri’ne başvuran çocuk sayısı kaçtır? Başvuran çocukların yaş dağılımı nedir? 
 • Çocuk istismarı failleri hakkında neden etkin yargılama yapılması ve faillerin suç ile orantılı cezalara mahkûm edilmeleri için bir çalışma yapmayı planlamakta mısınız?