Babamı Savunuyorum

Stalin’in ölümünden sonra, “Stalin’i reddiye” kapsamında “kişi kültü” ve “Stalinizmin suçları”nı kınama “kampanyası” başlatıldı. Belki de bu “kampanya”nın en önemli hamlelerinden biri bu reddiyeye Stalin’in çocuklarını dahil etmekti. Kızı Svetlana dahil olurken, oğlu Vasili dahil olmadı.

Vasili Stalin’in “bir oğul olarak babasına, bir komünist olarak önderine ihanet etmeme” iradesi üzerine ortaya çıkmış bir kitap “Babamı Savunuyorum.

Vasili Stalin’in babasından ve kendi yaşamından bahsettiği “Babamı Savunuyorum” isimli, anılarından oluşan kitabı yazma gerekçesi olarak, yargılandığı sırada kendi anlattıklarını değil de, önceden hazırlanıp önüne konulan tutanakları gösteriyor. Gerçeklerin bilinmesi gerektiğine olan inancı onu anılarını içeren bu notları yazmaya itmiş.

Ben Vasili Stalin, babamı reddetmiyorum!” (sf.9) Cümleylesiyle başlıyor Vasili yazmaya. “Şimdi babamı kınamam için baskı yapıyorlar bana, o hayattayken ise beni onun gözünden düşürmeye çalışıyorlardı.” (sf.67) Cümlesiyle de devam ediyor.

Vasili Stalin, bir savaş pilotu olarak Sovyet Ülkesine hizmet ediyordu. İkinci dünya savaşı sırasında ve zaferden sonra farklı görevlerde bulundu. Spora çok önem verdiği için pilotlar başta olmak üzere askerlerin sporla ilgilenmeleri ve tesisleşme üzerine çok çalışmalar yaptı. Kaleme aldığı anılarının hemen hemen hepsi vazifesini icra ederken gerçekleşenlerle ilgili. Vasili’ye yöneltilen suçlamalar bu zamanı kapsadığı için genellikle bu zaman dilimini yazmış gibi duruyor.

Hata yaptım, herkes hata yapar, fakat Sovyet iktidarına karşı çıkmadım.” (sf.20) diyerek hatalarının kendisine karşı, kendisi tarafından “tercihen yapılmış faaliyetler” olarak kullanıldığını söylüyor.

28 Nisan 1953’te “Sovyet karşıtı propaganda” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklanıyor Vasili. 2 yıldan fazla süren soruşturma sonrası 8 yıl hapis cezası alıyor. “Görevi kötüye kullanma geniş bir kavramdır. Birçok şeyi bu bağlamda değerlendirebilirsiniz.” (sf.130) diyerek suçlamaların içeriğine itiraz ediyor.

Babası Josef Stalin’in ölümünden ve kendisinin tutuklanmasından sonra kaleme aldığı anıları, andaki Sovyet yönetimine eleştiriler içermesinden dolayı, Vasili’nin hayatını daha da zor duruma sokmaması için Vasili hayattayken basılmıyor.

Anılarının el yazması hali, O hayattayken Çin Halk Cumhuriyeti konsolosluğuna ulaştırılıyor.

Ayrıca “Bu notlarım şu an alçakların idaresinde bulunan SSCB’de değil Çin ya da Arnavutluk’ta yayınlanacak, bu nedenle sosyalizm idealine ihanet edenlerin adlarını açıkça verebilirim: Hruşçov, Malenkov, Bulganin, Kaganov ve Molotov. başka isimler de var elbette ama yılanın başı bunlar.” (sf.58) Bu satırlarla kendisine komplo kuranların ve babası Stalin’in ölümünden sorumlu olduğunu düşündü isimleri sıralamış oluyor.

19 Mart 1962 tarihinde “şüpheli şekilde” ölen Vasili Stalin “Herkes bilsin ki ben, Vasili Stalin, direnme irademi kaybetmedim! Babamı karalamadım ve bunu asla yapmayacağım!” sözleriyle anılarını sonlandırıyor.

Künye:
Babamı Savunuyorum
İ. Stalin
Fırat Sözeri
Ceylan Yayınları