Bu Coğrafyada Madımak İlk Değildi

Bogomilci Hakk erenler… temiz ve saf Katharosçu içi ateşli coşkular… üzerine bir değerlendirme.

İmparatorluk orduları tarafından Balkanlara sürgün edilen Paulikianoscuların ardılları Balkanlarda örgütlendiler. Aynı düşünceden, aynı inançtan, aynı kökenden gelenler; yoksulları, mülksüzleri savunan yeni bir inanca dönüşen Bogomilciler adıyla ortaya çıktılar.

Paulikianoşcuların Bulgaristan’a yani Doğu Roma devletine toplu sürgünleri Bogomilciliği doğurmuştu. Bogomilcilik, Balkanlarda hızla gelişti ve büyüdü. Bogomil öğretisi Balkan Yarımadası’nda güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Bogomil kelimesi Bulgar dilinde “Tanrı dostu”, Latincede “Hakk erenler” demekti. Bazı tarihçiler ise Bogomil adının kurucusunun adı olduğunu ileri sürmektedirler.

Bogomilciler, Balkanlarda büyük baskılar gördü. İnsanlık dışı uygulamalarla, işkencelerle karşılaştılar. Bogomilcilerin önderlerinden Basileios, Konstantinopolis’te (İstanbul’da) yakalandı, düşüncelerinden dönsün diye baskı uygulandı. Basileos biyat etmedi, direndi, düşüncelerinden dönmedi.

Bogomil önderlerinden Basileios, Sultanahmet Meydanı’nda diri diri ateşte yakıldı. Basileos’un ateşte yakılmasını izleyen binlerce kişi, alkış tutarak hapishanelerde olan Bogomilcilerinde getirilip yakılmasını istediler. Bu cografyada Madımak ilk değildi.

Bogomilciler, mülksüzleri, yoksulları savunmaktan ve ortaklaşa (iştirakçi) yaşamaktan, inançlarından vazgeçmediler. Bogomilcilik, Balkan Yarımadası’nda yüzyıllar boyunca yok edilemedi.

Bogomilciler, Makedonya, Bosna, Rusçuk, Dobruca, Dimetoka’ya da yoksulların temsilcileri olarak buralarda ayaklanmalar başlattılar.

Gördükleri baskılar sonucu, süreçle Balkan Yarımadası’ndan Güney Fransa’ya yayıldılar. Oradan da İspanya yöresine dağıldılar.

Fransa’dan sonra İspanya’da baş gösteren Bogomilcilik, artık burada isim değiştirerek Katharosculuk adını aldı. Katharosçuluk, “temiz, saf” anlamına gelen Katharos sözcüğünden kaynaklanıyordu.

Daha en başta Manicilikle başlayan, Mazdekçilik, Paulikianosculuk, Bogomilcilik birbirlerinin devamı ve ardılı düşüncelerdi. Bu düşünceler Ispanya’ya ulaşınca artık burada Katharosçular adını almıştı. Temelinde bu düşünce önceki direnişçi ve yasaklı kültürlerin devamı, onların mirasçıları olarak Ispanya’da varlık sürdürüyordu.

Katharosçu düşünce, Bogomilciliğin kökeninden, anlayışından kaynaklı eylemci bir düşünceydi. Katharosçular, Güney Fransa ve Kuzey İspanya’da güçlendiler. Giderek bölgede kendi inanç merkezlerini kurdular. Papalık, Katharosçuları ezmek için Haçlı ordusunu üzerlerine gönderdi.

Eski Manicilik kökeninden gelen, Mazdekçilk, Paulousculuk içinden çıkan Bogomilcilik artık Fransa ve İspanya’da yeni ismi ve inançlarıyla Katharosçuluk olarak varlığını 1300’lere kadar güçlü bir şekilde sürdürdü.

Bütün bu inançlar Semavi dinlerden önceye dayanan Anadolu Alevi / Kızılbaş inanç kökenli ve temelinde malların, mülkün, ortaklaşa paylaşımı üzerinden gelişen rızacı, komüncü yaşam mücadelesiydi.