Cemaat Kimlikli Topluluklar

Orta Doğu toplumları tarihte hep ve pek çok defa kara gericiliğin, bağnazlığın girdabına sokulmuştu. Karmatiler, Fatimiler, Proto Aleviler, Ezdiler, Süryaniler, Ermeniler, Kürtler katledilmişlerdi. Orta Doğu topluluklarında biliniyor; Ahura Mazdek, Hürmüz, Feyzullah Hurufi katledilmişlerdi, Hallacı Mansur’un başı ve kolları vurulmuştu. Nesimi’nin derisi yüzülmüştü. Şeyh Bedreddin ve Pir Sultan dar ağacına gönderilmişti. Kılıç, balta, yağlı kement, taş bağlayıp suda boğmalar katliamcıların yöntemleri olmuştu. Kesik başlar deve kervanlarıyla başkentlere, saraylara taşınmıştı. Şimdilerde ise Orta Doğu da, Afganistan da, durum aynı ve hatta daha kötüsü.

Ezîdîler cemaat kimlikli topluluklardır. Doğu, Orta Doğu topluluklarında olan bir dizi inanç sistemlerinde bazı dinsel cemaatlerin ulusal kimlikleri yoktur. Örneğin, Irak’ta Mandiler, İran’da Parslar, Bahaîler, Lübnan’da Dürziler ve Maruniler, Anadolu da ve Irak’ta Ezîdîler bir tür dini cemaatlerdir.

Dini cemaatlerin ulusal kimlikleri yoktur. Çünkü bu inançları kabul eden birden çok farklı etnik guruplar bu cemaatlerde yer almışlardır. Alevilikte de bir ulusal kimlik yoktur. Çünkü etnik olarak Alevi Türk, Alevi Kürt, Alevi Zaza (Kırmanç), Alevi Arap, Alevi Çerkes (Tatlar), Alevi Kartveli (Gürcü), Alevi Boşnak, Alevi Arnavut gibi etnik kökenden kimlikler vardır. Ulus, bilindiği gibi kapitalizmin erken döneminde milliyetçilikle ortaya çıkmıştır. Batı Avrupa da feodalite ile kapitalizm arasında ki mücadele feodalizmi tasfiye etmişti.

Feodalizmin tasfiyesi ulusal pazarlarını kuran ulusal devletleri doğurmuştu. Böylece ulusal ve ulusal kimlikle ortaya çıkmıştı. Doğu-Orta Doğu toplumlarında bu süreç geç başlamıştır. Yine de uluslar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte dini cemaatler geride kalmıştır. Ezîdîlere yapılan bu zulüm geçmişte pek çok topluluklara yapılmış haksızlıkların aynısı ve daha katmerlisidir.

Nerede olursa olsun bütün egemenler, tarihte bu haksızlıklara suç ortağı olmuşlardı. Bugünde Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da ve daha pek çok bölgede yapılanlar kim tarafından yapılırsa yapılsın, zulüm destek görmeyecektir!