Dersim, Avrupa’nın En İyi 3 Müzesi Arasında

Dersim’de bulunan müze, Avrupa’nın en iyi 3 müzesi arasında yer aldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabında, Dersim’de bulunan müzenin European Museum Academy Luigi Micheletti Ödüllerinde Avrupa’nın en iyi 3 müzesi arasına girmeyi başardığını duyurdu.

Dersim’de bulunan müze, eski kışlanın restore edilmesi ile müzeye çevrilmişti. Bu kışla binası 1938-49 yılları arasında askerî kışla olarak kullanılmıştır. 1949 yılına kadar askerî kışla binası olarak kullanıldıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir. Maliye Bakanlığı’na devri yapıldıktan sonra da konut olarak kullanılmak üzere tadilattan geçirilmiş ve 1950-90 yılları arasında Milliemlak’a devredilerek memurların lojman olarak kullanımına açılmıştır. 

Kışla 2015 yılından itibaren boşaltılmış ve müzeye çevrilmiştir. 2015 yılında restore edilme çalışmaları başlamış, Dersim Müzesi olarak faaliyet göstermesine karar verilmişti ancak daha sonrasında Tunceli Müzesi olmasına karar verilmiştir. 2019 yılında restorasyonu tamamlanmış ve 24 Aralık 2020 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Neler Bulunuyor?

Müze, prehistorik dönemden bugüne insanlığın yaşam serüveninin, bilgi metinleri, görseller, diaromalar ve canlandırmalar eşliğinde anlatıldığı altı salondan oluşmaktadır.

1- Arkeoloji ve Sikke Seksiyonu
2- Etnografya Seksiyonu
3- Geleneksel Yöntemlerle Tarım ve Flora-Fauna Salonu
4- İnanç Kültürü Salonu
5- Taş Eserler Salonu 
6- Erken Cumhuriyet Dönemi Eser Seksiyonu