Dersim Belediyesi, İddia Edilen İmar Satışına Yönelik Açıklama Yaptı

Özgür Dersim Gazetesi‘nde yer alan habere göre; Dersim Belediyesi’nin 671 metrekarelik park ve yeşil alanı ticari arsaya çevirip, ihale yapmadan bir inşaat firmasını sattığı iddia edildi. Belediyenin sattığı iddia edilen arsada inşaa edilen yapıdan da iş yeri aldığı iddiası yer alıyor.

Dersim Belediyesi bu iddiaya yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu arsanın “Belediye Hizmet Alanı (Teknik Altyapı Alanı)” iken belediye meclisi kararı ile TİCK’ye (Ticaret + Konut Alanına) dönüştürüldüğü aktarıldı. Bahse konu olan taşınmazın bitişiğindeki parsel ile de birleştirme talebi kabul edilip, Kadastro Müdürlüğüne gönderildiği açıklandı.

Aynı zamanda açıklamada, bahsi geçen parselle alakalı herhangi bir kişi veya kurum ile imzalanmış bir sözleşme bulunmamaktadır denmektedir.

Açıklamanın tamamı:

“İlimiz Merkez İlçesi, Atatürk Mah. 1541 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait taşınmaz 623,71 m2 olup, imar planımızda Belediye Hizmet Alanı (Teknik Altyapı Alanı) iken 03.09.2020 tarih ve 82 nolu Belediyemiz Meclis kararımız ile TİCK (Ticaret + Konut Alanı)na dönüştürülmüştür.

Bahse konu taşınmaza bitişik 1541 ada 2 nolu parsel maliklerinin İlimiz Kadastro Müdürlüğüne yaptığı Tevhit (Birleştirme) talebi, Belediyemiz Encümeninin 04.08.2021 tarih ve 248 sayılı Kararı ile birleştirme işlemini kabul edilerek, gerekli işlemlerin yapılması için Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Belediyemiz Encümeninin Tevhit (Birleştirme) kararına yurttaşlar tarafından yapılan itirazlar Belediyemiz Encümeni tarafından değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bahse konu Belediyemize ait parselle ilgili; halihazırda herhangi bir kişi veya kurum ile imzalanmış bir sözleşme bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”