Dersim’de 5 Günlük Eylem ve Etkinlik Yasağı

Dersim’de 5 günlük eylem ve etkinlik yasağı getirildi.

Valilik, kent genelinde 5 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Özgür Dersim Gazetesi’nin haberine göre açıklamada “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25, 26 ve 34’üncü maddeleri ile esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni, kamu güvenliğinin ve kamu sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17 ve 19’uncu maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği basın açıklaması ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli İl sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 20 Ekim günü saat 00.01 ile 24 Ekim günü saat 23.59 ‘a kadar beş gün süreyle Mülki Amirliğinin iznine bağlanma kararı alınmıştır” denildi.