Dersim’de Genç Kalmadı: Şaroğlu Soylu’ya Sordu

Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, artan göçlerle alakalı TBMM'ye soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplamasını istedi.

Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, artan göçlerle alakalı TBMM’ye soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplamasını istedi.

Son dönemlerde genç nüfusun Dersim’den Avrupa, ABD ve Kanada’ya göçünün artmasına dair CHP Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, TBMM’ye soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplamasını istedi.

Verilen soru önergesi şöyle;

Türkiye’den yurt dışına göç, son dönemde ülkemizin başat sorunlarından biri haline gelmiş olup, ekonomi başta olmak üzere sosyal, siyasal ve kültürel birçok etken dolayısıyla binlerce yurttaşımız dış ülkelere gitmenin yollarını aramaya başlamıştır. Söz konusu durum, Tunceli ilimiz açısından da son dönemin önemli bir sorunu olarak öne çıkmaktadır. Kaldı ki; Tunceli’nin, ülkemizin en az nüfusuna sahip ili olduğu gerçeği dikkate alındığında, bu durum vahametin boyutunu iki kat arttırmaktadır.

Buna göre;

1- Son 5 yıl itibariyle Tunceli’de ikamet edip, yurt dışına göç eden kişi sayısı kaçtır? Bunların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2- Son 5 yıl itibariyle Tunceli’de ikamet edip, yurt dışına göç eden kişilerin cinsiyetine göre dağılımı nasıldır? 

3- Son 5 yıl itibariyle Tunceli’de ikamet edip, yurt dışına göç eden kişilerin tercih ettiği ülkeler hangileridir? Bunların yıllara göre dağılımı nasıldır?  

4- Son 5 yıl itibariyle Tunceli’de ikamet edip, yurt dışına göç eden kişilerin yaş aralığı ve eğitim düzeyi nedir?

5- Son 5 yıl itibariyle Tunceli’de ikamet edip, yurt dışına göç eden kişilerin il merkezi ve ilçelere göre dağılımı nasıldır?