Dıle Mı Sewda-Sey Qaji | Dersim Ezgileri – 1

Ozan Serdar ve Kardeş Türküler’in yorumladığı bu klam Sey Qaji’nin Kırmançki klamıdır. 

Anlatılanlara göre,  iki oğlu ve bir damadı kış günü ava gitmek isterler. ızin vermez ama dinlemez giderler. çığ gelir ve çığın altında kalırlar. Bawa köylüye yakarır evlatlarını kurtarmak için, kazma küreği alın gelin der ama kimse yanaşmaz. Hatta kureyşlerin cesetleri tilkilere ve domuzlara yem oldu gibi çok ağır bir cümle içerir ki sadece evlat acısı yönünden değil, ocak bir aşiret olduğu için de ağır bir cümledir. şair bakar olmuyor alır sazını eline çığın üstünde semaha durur, Allah’a yakarır evlatları için. Sesim ulu divana gitti der çünkü Xızır atı ile çıkar ortaya. Önce bi azarlar sen niye kulaklarımızı götürdün ne istiyorsun diye. Sonra asası ile çığı ikiye böler ve çıkar çığın altından iki oğul ve bir damadı çıkarır. Şair ağıla gider ve bütün davarı kurban olarak keser ve üstüne dermki ” allahım sana şükürler olsun, ben ne edeyim dünya malını.” çünkü tanrı ona hem evlatlarını bağışlamış hem de ona görünmüştür.

Klamın sözleri de hikayeyi anlatmaktadır.

Sewt mala dangadê qedîya/Meret ağılda kalmadı

Kinkorê mal û gawan/Davarın yemi,

Domonu tawîgî gurêt/Çocuklar kızakları aldılar

Bira derera bî hîra/Dereye doğru açıldılar

Xewera şaye ama mirê/Kara haber bana geldi

Vake çix ama çixê hetê ma/Dediler:” Çığ gelmiş, bizim o tarafın çığı

Sewo budela tora berdî/Onun için, budala, senden götürdü

Di laj û zu zama/İki oğul bir damat

Mi tomir kerd ve xo dest/Curamı aldım elime

Çix sero kowto sema/çığın üstünde semaya girdim

Sewda mi şî olî diwan/sevdam gitti Ali Divanı’na

Tijî silam da gile kowara/güneş dağların üstünden selam verdi

Ezo dîre gam bine hîra/iki üç adım açıldım ben

Vake çiko kokim budela/dedi: “Nedir yaşlı budala, söyle.”

Mi va mira berdî/dedim: “Benden götürdü

Di laj û zu zama/iki oğul bir damat”