EMEP Dersim İl Örgütü: “Anadilde Eğitimin Önündeki Bütün Engeller Kaldırılsın”

Emek Partisi Dersim İl Örgütü, il binalarında ilköğretimlerde anadilde eğitim için yapılan seçmeli ders başvurularına dair basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Emek Partisi Adına Yaşar Çiçek okudu. Açıklamanın tamamı şöyle:

ANADİLDE EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLER KALDIRILSIN!

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda seçmeli derslere dair süreç devam ediyor. Bu dersler arasında 5,6,7 ve 8. sınıflardaki öğrencilerin seçebileceği Kürtçe (Kurmancî ve Zazakî lehçeleri) de var. Bu yıl da Kürtçe seçmeli derslere dair bölge kamuoyunda yoğun çağrılar oldu. Prosedüre göre seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin başvuruda bulunması gerekiyor. 10 Şubat’’a kadar devam edecek olan bu seçme işlemi için çeşitli çağrılar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan çağrılar sonrasında binlerce öğrenci Kurmancî’yi ve Zazakî’yi seçmiş ancak anadilini öğretecek öğretmenler konusunda yetersizlikler yaşanmıştır.

Her fırsatta Kürtçe seçmeli dersleri propaganda malzemesi olarak kullanma çabasından da geri durmayan iktidarın samimiyeti, atanan öğretmen sayısıyla da ortaya çıkmaktadır! Bugüne dek üniversitelerdeki Kürdoloji bölümlerinden mezun olmuş 2000’e yakın öğretmen açıkta duruyorken 2022 yılının Eylül ayında 2’si Kurmancî biri Zazakî olmak üzere 3 Kürtçe öğretmeni atanmıştır, yalnızca! Bakanlık Kürtçe öğretmen açığını başka branşlardan öğretmenleri bu derslere sokarak tamamlamaya çalışmıştır. Bugün gelinen noktada Türkiye’de, kamuda 82 Kürtçe öğretmeni istihdam ediliyor yalnızca. Geçtiğimiz yıl 20 bine yakın öğrenci Kürtçe dersi seçiminde bulundu. Hal böyle iken bu kamusal hizmetin nasıl verileceği tartışması da devam ediyor.

Emek Partisi Dersim İl Örgütü olarak, Kürt sorunun ancak tam bir ulusal hak eşitliği temelinde çözülebileceğini tekrar vurguluyoruz. Anadilde eğitim meselesini de tam bir ulusal hak eşitliği noktasında en temel meselelerden biri olarak görüyor, seçmeli Kürtçe dersin bu anlamda halkımızın talebini karşılamadığını söylüyoruz. ‘Seçmeli değil, anadilinde eğitim’ gerekliliğini de bir kez daha vurguluyoruz. Ancak, anadilinde eğitim mücadelesinin bir parçası olarak bu hakkın kullanımından geri durulmaması gerektiğini de ifade ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı; acilen seçmeli Kürtçe derslerin geliştirilmesi için daha fazla Kürtçe öğretmeni istihdam etmelidir.

Öğrenci ve ailelerin ders seçerken maruz kalabileceği fişleme ve baskılar engellenmeli anadilinde seçim yapılması teşvik edilmelidir.

Emek Partisi Dersim İl Örgütü olarak anadilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılsın diyoruz. Velileri ve öğrencileri Kürtçe derslerini seçmeye çağırıyoruz.

Bê zon weşiye nêbena.
Bê ziman jiyan nabe!

Emek Partisi Dersim İl Örgütü