Geçmişte Askeri Harekatın Yönetildiği, Günümüzde Müze Olan Dersim Kışlası

Dersim Merkez’de bulunan günümüzde müze, geçmişte Dersim Kışlası olarak bilinen alanın tarihini ve kışlanın eski haline ait fotoğrafları sizler için derledik.

Harekatın Planlandığı Dersim Kışlası

Dersim resmî olarak vilayet kurulduktan itibaren iki sene içerisinde bölgede toplam dokuz kışla yapılmıştır. Bu dokuz kışladan biri de o zaman Mameki/Dersim kışlası denilen Askerî Kışla binasıdır.

Yapımı 1937 yılında tamamlanan askerî kışla, Dersim 1938 harekâtında kale/üs ve toplama yeri olarak kullanılmıştır. 1949 yılından 1990’lara kadar memur lojmanı olarak tahsis edilmiştir. 1990’lar sonrasında da yine memurlara lojman olarak verilmesinin yanı sıra, 90’lı yılların Dersim’deki köy boşaltmaları nedeniyle evsiz kalanlar ve kentin yoksul insanları da bu binalarda kalmıştır.

1938 Dersim Harekâtı’nı yürüten askerlere barınak ve hazırlık yeri olarak kullanılan bu kışla binası, binlerce sivil insanın yaşamını yitirdiği ve zorunlu göçe tâbi tutulduğu harekâtın hazırlığının yapıldığı bina olmuştur.

Bu kışla binası 1938-49 yılları arasında askerî kışla olarak kullanılmıştır. 1949 yılına kadar askerî kışla binası olarak kullanıldıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir. Maliye Bakanlığı’na devri yapıldıktan sonra da konut olarak kullanılmak üzere tadilattan geçirilmiş ve 1950-90 yılları arasında Milliemlak’a devredilerek memurların lojman olarak kullanımına açılmıştır. 

Kışla 2015 yılından itibaren boşaltılmış ve müzeye çevrilmiştir. 2015 yılında restore edilme çalışmaları başlamış, Dersim Müzesi olarak faaliyet göstermesine karar verilmişti. Ancak daha sonrasında Tunceli Müzesi olmasına karar verilmiştir. 2019 yılında restorasyonu tamamlanmıştır.

Dersim Kışla’ya ait eski fotoğraflar aşağıdaki gibidir:

(Temel Atma Töreni)

Kaynak