İlçelere Göre Dersim’in En Kalabalık Köyleri

Bünyesinde 8 ilçe bulunduran Dersim’de, 2021 TÜİK verilerine göre toplam 43 mahalle, 363 köy bulunmaktadır. En kalabalık ilçesi 39.610 kişi ile Merkez iken, en az nüfusa sahip ilçesi 3.011 kişi ile Nazımiyedir.

Bünyesinde en çok köy bulunduran ilçesi 68 köy ile Mazgirt’ken, en az köy bulunduran ilçesi 25 köy ile Nazımiye’dir.

İlçelere göre köylere baktığımızda,

Dersim/Merkez:

-En kalabalık köyü 659 nüfus ile Burmageçit (Şıhso) iken, 2.sırada 467 nüfus ile Geyiksuyu (Deşt) yer almaktadır.

-Merkeze bağlı nüfusu en az olan köy ise 11 nüfus ile Taht köyüdür.

Pertek:

-Toplam nüfusu 11.011 olan Pertek ilçesinin en kalabalık köyü 321 nüfusu ile eski ismi Paşavenk olan Pınarlardır.

-En az nüfusa sahip köyü ise 19 nüfus ile eski ismi Tahsu olan Gövdeli köyüdür.

Çemişgezek:

-Toplam nüfusu 7418 olan Çemişgezek ilçesinin en kalabalık köyü 532 nüfus ile Sarıbalta köyüdür.

-En az nüfusa sahip köyü ise 19 nüfus ile Aşağıdemirbük köyüdür.

Mazgirt:

-Toplam nüfusu 7357 olan ve Dersim’de en çok köy bulunduran ile olan Mazgirt ilçesinin en kalabalık köyü 256 nüfus ile Darıkent (Muhundu)’dur.

-En az nüfusa sahip köyü ise 8 nüfus ile Kuşhane köyüdür.

Ovacık:

-Nüfusu 6336 olan Ovacık ilçesinin en kalabalık köyü 325 ile Koyungölü(Kedek) köyüdür. Hemen arkasından 296 nüfus ile Eğripınar köyüdür.

-Ovacık ilçesinin en az nüfusa sahip köyü ise eski adı Tilek olan Yoğunçam köyüdür.

Hozat:

-Toplam nüfusu 5590 olan Hozat’ın en kalabalık köyü İnköydür. Nüfusu ise 236’dır.

-Hozat ilçesinin en az nüfusa sahip köyü ise eski adı Hoşan olan Uzundal Köyüdür.

Pülümür:

-3282 nüfusa sahip Pülümür ilçesinin en kalabalık köyü 162 nüfus Doğanpınar (Pitige)’dir.

-En az nüfusa sahip köyü ise 7 kişi ile eski adı Meçi olan Kaymaztepe’dir.

Nazımiye:

-Dersim’in en az nüfusa sahip ilçesi olan Nazımiye’nin toplam nüfusu 3011’dir. Bu ilçenin en kalabalık köyü 249 kişi ile Aşağıdoluca (Aşağı Harik)’tir.

-En az nüfusa sahip köyü ise Doğantaş(Deste)’dir.

Kaynak: 2021 TÜİK Verileri