Munzur ve Pülümür Çayı Yüzme Takip Sisteminde: Su Yüzmek İçin Uygun mu?

  • Dersim’de bulunan Munzur ve Pülümür Çayı’ndaki yüzme alanları, yüzme suyu takip sistemine entegre edildi. Artık yüzme alanları mikrobiyolojik izleme ile takip edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından, toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için her yıl yüzme sezonu içerisinde yüzme takip sistemine kayıtlı yüzme alanlarında mikrobiyolojik izleme çalışmaları yapılıyor. Dersim’de de Munzur Çayı’nda 5, Pülümür Çayı’nda 4 plaj olmak üzere belirlenen 9 plaj bakanlığın yüzme suyu takip sistemine entegre edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Haziran ve 15 Eylül yüzme sezonu boyunca 15 günde bir yüzme alanlarından su numunesi örnekleri alınarak mikrobiyolojik açıdan çalışılıyor ve sonuçları Yüzme Suyu Takip Sisteminde yayımlanıyor.

Olumsuz Sonuç Çıkmadı

2022 yılında yapılan analiz sonuçları doğrultusunda ildeki 9 yüzme alanı, kalite kriterleri açısından yeterli düzeyde olup yüzme açısından olumsuz sonuç alınan plajın bulunmadığı bildirildi.

Sağlık Müdürlüğü, belirlenen alanların rahatlıkla yüzme alanları olarak kullanılabileceğini aktardı.