Uzmanlar Uyardı: Sıcaklık Eylem Planı Yapılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu, Türk Toraks ile Halk Sağlığı Uzmanları Dernekleri ortak açıklamalarında dünyada sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatarak, Türkiye için acilen ‘sıcak sağlık eylem planı’ yapılmasını istedi.

Yerkürede ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırdı. Küresel ortalama sıcaklığın 17,23°C olduğu 6 Temmuz’sa kaydedilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı sıcak olayları çok sayıda ölüme neden oluyor.

Diken’in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü 2022’de Avrupa’da en az 15 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldüğünü açıkladı. Aşırı sıcakların bu yaz ABD’de sağlık hizmetleriyle ilgili maliyetlerde 1 milyar dolar artış yaratacağı, artan vücut ısısıyla ilgili koşullar nedeniyle yaklaşık 235 bin acil servis başvurusuna ve 56 binden fazla hastane yatışına yol açacağı öngörülüyor.

Enerji elde etmek için fosil yakıt yakılması, araç egzoz salınımı, yoğun endüstriyel tarım faaliyetleri gibi insan aktiviteleriyle atmosfere salınan karbondioksit (CO2) ve diğer gazlar dünyanın üzerinde tıpkı sera gibi bir örtü oluşturuyor ve altında kalan alanın ısınmasına neden oluyor. Bu gazlara etkilerinden dolayı sera gazı adı veriliyor. Atmosferde zamanla biriken sera gazları, dünya sıcaklığının yükselmesine ve beraberinde rüzgar, nem ve ısı döngüsünde değişikliklerle aşırı hava olaylarına yol açıyor. 

Isınma kentlerde daha yoğun yaşanıyor. Betonlaşmayla birlikte ısı emici toprak ve yeşil alanların azalması, binalarda kullanılan ısı tutucu malzemeler kentsel ısı adaları oluşturuyor. Enerji kullanımından açığa çıkan ısı da bu adaların oluşum sebepleri arasında yer alıyor. Bu nedenle kentlerde yaşayanlar çok daha büyük risk altında.