Munzur Özgür Aksın Meclisi’nden Açıklama: “Tarihin Çöplüğüne Gömelim!”

Geçtiğimiz günlerde Ovacık Munzur Gözeleri'nde yapımına başlanan, büyük bir yıkımın başlangıcı niteliğindeki rekreasyonun ihalesinin iptali sonrasında Munzur Özgür Aksın Meclisi açıklama yaptı. Projenin tamamen sonlandırılmasını isteyen Munzur Özgür Aksın Meclisi, güç birliği çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Ovacık Munzur Gözeleri’nde yapımına başlanan, büyük bir yıkımın başlangıcı niteliğindeki rekreasyonun ihalesinin iptali sonrasında Munzur Özgür Aksın Meclisi açıklama yaptı. Projenin tamamen sonlandırılmasını isteyen Munzur Özgür Aksın Meclisi, güç birliği çağrısında bulundu.

Öneminden dolayı açıklamanın tamamını yayınlıyoruz:

“İhalenin iptalini sağladık, güç birliği ile projeyi tarihin çöplüğüne gömelim!

Dersim’in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri’nde; halkın, kurumların yöre tarihinde, inancında ve kültürel mirasında değeri büyük olan Milli Parkın en büyük kaynak değeri Ziyaret köyünde bulunan Gözeler, 2003 yılında 2862 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Erzurum Kültür Varlıkları Kurulu tarafından birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmişti.

Birinci derece sit alanları bilimsel çalışmalar dışında muhafaza edilecek alanlar olmasına rağmen bu alana rekreasyon projesinin (Eğlence ve dinlence )ihalesi yapıldı.

Bu ihaleye karşı yukarıdaki gerekçelerle Munzur Özgür Aksın Meclisinin kararı doğrultusunda, Avukat Barış Yıldırım eliyle İhalenin iptali için dava açıldı. Aynı ihale hakkında Ankara Mimar Mühendisler Odası da dava açmış olması da anlamlı olmuştur.

Her iki dava da Erzincan İdare Mahkemesinde red edilirken Danıştay 13’üncü Dairesi, 28. 12. 2020 tarihinde yapılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 /b. bendinde aykırı olduğunu ifade ederek ihalenin iptaline kesin olarak karar verdi, karar yakın zamanda tebliğ edildi.

Bu kararlar ile ihaleyi yapan kurum; afet, sel baskını, deprem, salgın hali gibi ivedilik arz eden ve ancak yukarıdaki Teknik ve istisnai durumlarda başvurulacak ivedi işlemleri gözelerde uygulamaya kalkmış olması manidar olup Erzincan İdare Mahkemesi’nde dönmesi gereken hukuka ve adalete aykırılık Danıştay’da dönmüş ve kesin olarak ihale iptal olmuştur.

Erzincan İdare Mahkemesi erken ihale başlangıç aşamasında iken Danıştay gibi neden karar vermedi?

Rekreasyon projesinin sit alanı mevzuatına aykırı olacağı, çevre de ekolojik karakterinin korunması ve 2 bin metreden yakın bir yerde işletmenin olmaması gerekirken bu harcama neyin nesidir? En önemlisi kimlere hizmet etmiştir?

Anayasa’ya, Ulus üstü hukuka ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre mutlak ve zorunlu korunması gereken Gözeler ve Munzur havzasının su ekosisteminin kirlenmesine ve geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmesine sebebiyet verenler hakkında idari ve adli işlem yapılmış mıdır, yapılmamışsa yapılacak mıdır?

Ya da bu açıklama ile birlikte adli ve idari soruşturma da başlatılacak mıdır?

Gözerlerin kesinlikle bir eğlence veya dinlence projesine ihtiyacı yoktur. Hep söyledik söylemeye devam edeceğiz; Munzur Gözelerinin korunmaya, Gözelerle birlikte orayı çevreleyen köylerle birlikte arıtma tesisine ihtiyacı vardır.

Yönetenlerin ve ‘5’li çete’ nin fizik, kimya ve biyolojisinde, çocuklarına aldıkları arabalarının her bir tekerinde; doğa talanı, rant ve kaynakları iç etme hep vardı.

Gözelerdeki iş bu davadaki kazanım bunun nasıl aceleyle ve hukuka aykırı yapıldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Geçmişte olduğu gibi bugünde, Adalete ve hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz!

Başta halkımızın ve kurumlarımızın verdiği mücadele ile onunla birleşen hukukçu dostlarımızın emeği, halkımızın para cezalarına ve soruşturmalara karşı başı dik mücadelesi bizim için oldukça değerlidir. Hukuki mücadelenin yanında halkın projeye karşı gözeleri sahiplenmesi ve açılan soruşturma para cezalarına karşı tepkisini kararlılıkla ortaya koymasının önemine ve etkisine de dikkat çekmek istiyoruz. Bizler Ovacık ve Dersim halkı başta olmak üzere bir bütün olarak Munzur ve Dersim dostlarının ortaklaşarak Doğamızı, Kültürümüzü, Çevremizi, dilimizi ve tarihimizi sahiplenmesini istiyoruz. İhalenin iptalini sağladık, güç birliği ile Dersimde ve her yerde her türlü adaletsiz ve yerelin rızası olmayan projeleri tarihin çöplüğüne gömelim!

Kamuoyuna ve basına saygılarımızla.

24.02.2021

MUNZUR ÖZGÜR AKSIN MECLİSİ”