Köpeklerde İdrar Tutamama: İNKONTİNANS

İnkontinans, istem dışı olarak idrar kaçışıdır. En yaygın görülme şekli; aralıklı veya sürekli idrara çıkma ile birlikte normal idrar yapmanın gerçekleştirilmesidir.

İdrar kaçırmanın nedenleri arasında; idrar kanalı kaslarının yetmezliği, anatomik anormallik, idrar kesesinin genişleyememesi, idrar kesesindeki spazmlar ve idrar yolundaki sinirlerin hasar görmesi gibi sebepler yer almaktadır.

İdrar kanalı kaslarının yetmezliği, köpeklerde idrar kaçırmanın en yaygın nedenidir. Erkeklerde de görüldüğü bildirilmesine rağmen dişilerde daha yaygındır. Dişi köpeklerin yaklaşık %10’unu etkiler. Büyük köpek ırklarında bu oran %12,5’e yaklaşmaktadır. İdrar kaçırmanın başlangıcı genelde başarıyla gerçekleşen kısırlaştırma operasyonundan 2-3 yıl sonra görülmekle birlikte, operasyondan sonra herhangi bir zamanda da gerçekleşebilir. Anormalliği ciddi düzeyde olan köpeklerde, idrar kaçırma, kısırlaştırma operasyonundan önce de gerçekleşebilir ve kısırlaştırma sonrası durum daha da kötüleşebilir. İdrar kesesinin konumunun yanlış olması, ürovaginal ve üretrorektal fistüller, ektopik üreterler de idrar kaçırmanın nedenleridir ve yine daha çok dişilerde görülmektedir.

Hastanın hikayesi (daha önce yaşadığı travmalar), idrar kaçırmanın zamanlaması ve heyecanlanma durumunun belirlenmesi hastalığın tanısında önemlidir. Köpeğin cinsel organlarının çevresindeki bölgenin ıslaklığı, tüylerde idrar lekesi ve deride tahriş açısından veteriner hekimlerce muayene edilir. Dış genital bölgenin anatomik olarak düzgünlüğü kontrol edilir. Hemogram, serum biyokimya paneli, idrar tahlili ve görüntüleme yöntemleri (ultrasonografi, röntgen vs.) doğru teşhis için önemlidir.

Kapsamlı bir nörolojik muayene, idrar kaçırma tedavisinin önemli bir parçasıdır. Beşinci bel omurgasını etkileyen rahatsızlıklar ve omurilik hasarları düzensiz idrar çıkışına sebebiyet verebilir.

Hastalığın neden olduğu sebebe ve hastalığın şiddetine göre çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Fakat idrar kesesinin konumunun hatalı olduğu durumlarda tedavi çoğunlukla sağlanamamaktadır.